Potentie van bioraffinage aan realiseren van stikstofdoelen in 2035

Efficiënter omgaan met grondstoffen kan de landbouw uit de stikstofcrisis helpen, daar is emeritus hoogleraar Johan Sanders van overtuigd. “Ammoniak voorkomen is beter én goedkoper dan genezen.” Er zijn volgens hem volop technieken om zonder krimp de stikstofdoelen te halen.

Johan Sanders heeft goed nieuws over de stikstofaanpak: het kabinetsdoel, halvering van de stikstofuitstoot is haalbaar. In 2035, dat wel, want een aantal benodigde innovaties zijn nog in ontwikkeling. Hij ziet mogelijkheden in efficiënte benutting van eiwit in veevoer en gebruik van mest. Stikstofmoleculen moeten zo goed mogelijk benut worden. Daarmee voorkom je uitstoot van ammoniak en is ook voor boeren nog eens geld te verdienen. Voorkomen is beter en vooral goedkoper dan genezen, is zijn overtuiging. Dat geldt dus ook voor stikstofemissies.

In het interview komt het concept bioraffinage regelmatig voorbij, maar lijkt nog niet echt van de grond te komen, waardoor komt dat?

“Klopt, daar hoor je veel te vaak wat over. Maar dat komt omdat er nog heel veel ontwikkeling gaande is, dat kost tijd en vooral geld. Bij onze Deense collega’s is de hele grasbioraffinage-installatie uit overheidsgeld gefinancierd omdat men daar tien jaar geleden al stelde dat als het stikstofprobleem niet zou worden opgelost, er boerenbedrijven zouden moeten sluiten. In dit project zitten al miljoenen, van mij privé en anderen. We hebben nu een capaciteit van 3 ton gras per uur, maar werken aan een locatie met capaciteit van 30 ton per uur. Daarmee kun je de opbrengst van zo’n 1.000 hectare grasland per jaar verwerken. Als ongeveer de helft van de opbrengst van al het grasland in Nederland geraffineerd wordt, wordt alle import van soja voor veevoer overbodig. Dat is grofweg zo’n 450.000 hectare, dus hebben we 450 van zulke installaties nodig. Maar als die doorontwikkeling verder gaat, en men ook ziet dat er geld mee te verdienen is, dan komt dat zeker van de grond. Je hebt namelijk anderhalf keer zoveel eiwit beschikbaar voor vee.”

Lees hier het hele interview wat in De Boerderij verscheen.