Position Paper: The State of the Revision of the Renewable Energy Directive

Na haar toezegging om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, werkt de EU onvermoeibaar om te reageren op de klimaatcrisis waarmee de hele wereld wordt geconfronteerd. In dit verband hebben de Europese Raad en het Europees Parlement met enthousiasme gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII), een fundamenteel instrument om dit doel te bereiken, te herzien.

Vandaag is deze herziening des te relevanter omdat zij niet alleen de klimaatcrisis aanpakt, maar ook de realiteit van de Europese energie weerspiegelt in de nasleep van 24 februari 2022, toen Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne begon.

Duurzaam geproduceerde biomassa en het efficiënte gebruik ervan in energietoepassingen zijn van vitaal belang voor elke klimaatmitigatiestrategie. Tegen het volgende decennium moet de EU haar uitstoot van broeikasgassen halveren en haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Biomassa speelt een essentiële rol in deze fundamentele transitie.

In overeenstemming met het speciaal verslag van het IPCC van 2018 omvatten de modellen van de Commissie op basis van het Fitfor-55-pakket in elk scenario een verhoogd gebruik van bio-energie tegen 2030.

Bekijk hier de volledige Position Paper van Bioenergy Europe (in het Engels):

09/RED-III-Position-Paper_2022