Europees Parlement zal primaire houtachtige biomassa blijven erkennen als hernieuwbare energiebron

Het Europees Parlement heeft gisteren (14 september) zijn standpunt ingenomen over twee belangrijke dossiers voor de bio-energiesector: de richtlijn energie-efficiëntie (EED) en de richtlijn hernieuwbare energie (RED). Primaire houtachtige biomassa is een essentiële hernieuwbare energiebron om te voldoen aan de ambitie van het EU-parlement om hernieuwbare energie tegen 2030 te verhogen tot 45 procent, en om de EU-doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te bereiken.

Markus Pieper, Europarlementariër voor RED III: ““Eén ding is duidelijk: biomassa op basis van hout is een bouwsteen van de energietransitie en kan nog steeds worden geteld als hernieuwbare energie.”

Enviva, een van ‘s werelds toonaangevende producenten van duurzaam geproduceerde houtachtige biomassa, verwelkomde de benoeming en zei dat het een cruciale stap in de goede richting is naar meer koolstofarme, drop-in alternatieven voor fossiele brandstoffen voor stroom- en warmteopwekking, als onderdeel van een all-in strategie voor hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot te verminderen en de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken.

Bioenergy Europe verwelkomt de goedkeuring van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) door het Europees Parlement. De nieuwe definitie van primaire houtige biomassa roept echter nog steeds enige bezorgdheid op.

Bioenergy Europe zei dat het gebrek aan steun voor primaire houtachtige biomassa “zorgwekkend” was – “deze nieuwe maatregel zal bio-energie uit primaire houtachtige biomassa de enige hernieuwbare bron maken die niet in aanmerking komt voor steun, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat met andere oplossingen, en dit is onaanvaardbaar”.

“Slagen in de energietransitie, meer energieonafhankelijk worden kan alleen als we hernieuwbare energie niet om verkeerde redenen aan banden leggen. Beslissers zouden meer wetenschappelijk bewijs moeten vertrouwen. Primaire biomassa is afkomstig van duurzame bosbeheerpraktijken die nodig zijn om onze bossen het hoofd te bieden aan de uitdagende klimaatdruk ”, zegt Jean-Marc Jossart, secretaris-generaal van Bioenergy Europe.

Het beperken van het gebruik van een hernieuwbare bron zoals bio-energie is in tegenspraak met de ambities van de Europese Commissie om hernieuwbare energiebronnen op te voeren en hun ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Dit heeft gevolgen voor de hele toeleveringsketen, te beginnen met boseigenaren die afhankelijk zijn van de inkomsten die ze ontvangen van de bio-energiesector om hun bossen op een duurzame manier te blijven beheren. Zonder beheer zouden bossen nog meer onder druk komen te staan ​​als gevolg van het veranderende klimaat, waardoor ze te weinig tijd hebben om zich zelf aan te passen.

Irene di Padua, beleidsdirecteur van Bioenergy Europe, zegt over de stemming: “ Het resultaat van vandaag is een duidelijk signaal dat biomassa een onderdeel is en zal blijven van de toekomst van de EU op het gebied van hernieuwbare energie, en we juichen dit toe. Het voorstel om primaire houtachtige biomassa uit te sluiten van hernieuwbare energiebronnen zou een gemiste kans zijn geweest, aangezien primaire houtachtige biomassa 20% van de totale hernieuwbare energiemix in de EU vertegenwoordigt. Gezien de effecten die het zou hebben, niet alleen op houtgerelateerde sectoren, maar ook op de energiezekerheid voor de hele EU, zou dit een zeer zorgwekkende uitkomst zijn geweest.”

Bron: bioenergy-news.com / Bioenergy Europe