Ruim 7000 kennisbronnen in de Kennisbank Biobased Economy

Hier onder staan de nieuw toegevoegde publicaties aan de Kennisbank Biobased Economy in september.

Nieuw in de Kennisbank zijn nu ook de webpagina’s van COEBBE.nl

Naast de ruim 7000 kennisbronnen zoek je in de Kennisbank nu ook in alle nieuwsberichten van biobasedeconomy.nl , Circular biobased delta en COEBBE.

Titles without a subject category
“Resthout is een van de grootste afvalstromen” [Website]
2022
Resthout uit de interieurbouw en meubelindustrie gemakkelijk en betaalbaar recyclen. Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, maakt van dat idee werkelijkheid. Innovatieadviseur Dirk van Deursen is enthousiast over Wo …
Bermmaaisel als bodemverbeteraar is nog een uitdaging [Website]
2022
Een bijdrage aan de opbouw van organische stof in de bodem kon in onderzoek niet significant worden aangetoond. Wellicht is vijf jaar te kort om resultaat te zien.
Bioeconomy strategy development in EU regions [Boek]
Haarich, S. \ Kirchmayr-Novak, S. \ 2022
This publication is the final report of a study aiming to map and analyse the deployment of strategies related to the bioeconomy at regional level in the EU-27. The study was conducted from July 2021 to March 2022 and covered regulatory frameworks in …
Circulaire Biopolymeren Waardeketens [Brochure]
2022
​BERNN-partners en tien mkb’s en grote bedrijven werken sinds mei 2018 aan het project Circulaire Biopolymeren Waardeketens voor PHA en cellulose. Samenwerking tussen de betrokken bedrijven en kennisinstellingen worden gestimuleerd met focus op het d …
Controlled Environment Agriculture to Renovation : Bio-base Materials from Element to Global Scale [Studentenverslag]
Hoogenboom, S. \ 2022
In the global shift towards decarbonization of the built environment, the nearly Zero Energy Building (nZEB) goals in the Directive 2010/31/EU had been set as an achievable goal for the EU. By requiring all future constructions to utilize the integra …
Hefboom voor een schone toekomst : de Energiehoofdstructuur [Boek]
Ram, M. \ Francke, M. \ Jonge, J. de \ Veldhuis, W. \ 2022
Nederland staat voor grote investeringen in de energie-infrastructuur. Het netwerk dat van vitaal belang is om huishoudens te voorzien van warmte en elektriciteit, om voedselproductie te garanderen, om laaggelegen polders te bemalen, om de (circulair …
Hoe kan circulaire-economiebeleid bijdragen aan de klimaatdoelstelling? [Boek]
Brink, Corjan \ Prins, Anne Gerdien \ 2022
biobased economy – circulaire economie – doelstellingen – broeikasgassen – emissiereductie – overheidsbeleid – ketenmanagement
Innovatiepark Agrofood & Duurzame Technologie [Brochure]
2022
In 2021 zijn door diverse groepen studenten van de Curio opleiding Urban Green Development de eerste stappen gezet rondom het Innovatiepark Agrofood & Duurzame Technologie. Deze studenten hebben de eerste desk- en fieldresearches gedaan over onderwer …
Innovative value chain from potato residual streams to aviation fuel : BioJet Fuel [Boek] – Final
López-Contreras, A.M. \ Vrije, G.J. de \ 2021
biobased economy – afvalwaterbehandelingsinstallaties – biobrandstoffen – hernieuwbare energie – afvalwaterbehandeling – reststromen – emissiereductie – processen – bioreactoren – levenscyclusanalyse – ketenmanagement – biobutanol – bioethanol
Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas : position paper [Boek]
2022
Een zeer kansrijke manier om op drie thema’s enorme winst te boeken is een combinatie van een stalsysteem met dag ontmesting (of liever nog uur-ontmesting) en bewerking van de mest via vergisting en stikstof strippen. Recent onderzoek van Wageningen …
Kennisplatform — de Verschilmakers [Website]
2022
de Verschilmakers biedt circulaire praktijkverhalen en praktische handvatten voor de toekomstbestendige professional. Omdat iedereen vandaag al het duurzame verschil kan maken met werk. Zo dragen we samen bij aan een toekomstbestendige organisatie, e …
Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2021 [Boek]
Goorts, Cindy \ Kolkhuis Tanke, Rens \ 2022
De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2021 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een g …
Kunststoffen Applicatie & Training Centrum (KATC) [Website]
2022
Vanwege de transitie naar een “circular biobased economy” is het inzetten van hernieuwbare grondstoffen (uit planten) en gerecyclede materialen een belangrijk uitgangspunt. De vraag naar nieuwe materialen en producten neemt toe, met name op het gebie …
Perspectieven voor valorisatie van op vezels gebaseerde reststromen [Boek]
Kamphorst, K. \ Zelfde, J. van ’t \ Tankink, R. \ 2022
In Nederland komt ongeveer 1 miljoen ton oud papier per jaar in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) terecht omdat het niet wordt bron of nagescheiden. Dit is meer dan 15 % van het afval dat in Nederlandse AVI’s wordt verbrand. Hierdoor is het niet …
Practoraat Agrofood & Biobased [Video]
2022
Ontwikkelen van duurzame én lekkere friet, verbouwen van exotisch fruit uit eigen regio, onderzoek doen in een laboratorium of het ontwikkelen van duurzame verpakkingen? In het Practoraat Agrofood & Biobased is alles mogelijk. Wij halen vraagstukken …
Praktijkonderzoek CoRe-Water-concept : Verkenning van een alternatief zuiveringsconcept voor communaal afvalwater [Boek]
Cornelissen, E. \ Wilt, A. de \ Harmsen, D. \ Oesterholt, F. \ 2022
Afvalwater wordt niet langer beschouwd als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie (Geissdoerfer, Savaget et al. 2017). De watersch …
Press Release – Facts, not fiction: Bioenergy from wood contributes to Europe’s energy security and is part of a sustainable energy mix [Website]
2022
Europe is facing a hard winter season due to Russias war in Ukraine and the question is: where enough electricity and heat will come from at affordable prices? Urgent action is required to move away from the reliance on fossil fuels, both for energy …
Processing of food industry waste streams by compost worms : experiments in 2021 [Boek]
Wevers, Kimberly \ Elissen, Hellen \ Mekelenkamp, Bernard \ Postma, Romke \ Bussink, Wim \ Weide, Rommie van der \ 2022
This report describes five experiments to observe the growth of Dendrobaena veneta and Eisenia fetida on substrates originating from Avebe (potato starch and protein producer), Holland Malt (maltings) or others ( kitchen and garden wastes). The subst …
Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan [Website]
2022
Het Rijksvastgoedbedrijf stelt met ingang van 2023 strengere circulariteitseisen bij de aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Doel is om in 2030 het gebruik van niet duurzame materialen zoals beton, staal en bakstenen t …
TEO en P-verwijdering : uitwerking maatschappelijke waardebepaling [Boek]
Kruitwagen, G. \ Luimstra, V.M. \ Werf, M. F. B. van der \ 2022
Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. Zo luidt de conclusie van dit onderzoek naar de mogelijkheden om bij plaatsing van een TEO-installatie ook P-verwijderingstechnieken toe t …
Weefselkweeklab [Brochure]
Israël, M. \ 2022
Een van de vernieuwingen binnen Curio is dat wij, samen met onder andere Delta Agrifood Business, facility sharing gaan organiseren. Dit houdt in dat we samen met het bedrijfsleven diverse laboratoria ontwikkelen. Eén van deze laboratoria is het weef …
Wierdok: Seaweedfarm, Seaweedloambrick factory and exploration site [Studentenverslag]
Reijnders, R. \ 2022
Seaweed is a promising potential building material, but so far in 2022, very little market ready seaweed-based building products are available. Because of the success of the sargassum adobe block in Mexico by Omar Vazquez, the potential of a seaweed …
Wood, plastic and bio-based composites as building materials : are plastic of bio-based composites more beneficial than wood as building material for the barrier on ecoduct Koekendaal concidering sustainability and costs? [Studentenverslag]
Burghouts, K.T.J. \ 2019
Wood, plastic and bio-based composites as building materials : are plastic of bio-based composites more beneficial than wood as building material for the barrier on ecoduct Koekendaal concidering sustainability and costs?
Biobased additieven voor biocomposieten \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
Er is veel onderzoek gedaan naar biologisch afbreekbare polymeren. Kunststoffen worden echter meestal niet alleen gemaakt van polymeren, maar er worden ook andere materialen (additieven) bijgemengd. Deze additieven zijn essentieel voor de productie e …
Biobased economy komt langzaam op gang \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Verbiesen, M. \ 2022
Niet alleen de landbouw moet verduurzamen. Ook andere sectoren belasten het milieu en zien zich gedwongen hun productiemethoden aan te passen. Een goed voorbeeld zijn de textielindustrie en de bouw. Grondstoffen en producten komen nu nog uit de chemi …
Biobased Versnellingsdag in Zeeland: “Iedereen wil biobased grondstoffen” \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2022
Biobased grondstoffen zijn er al, en ze rukken op. Zeker in de bouw is het al lang niet meer nodig om met fossiele, milieubelastende materialen te werken die ook nog eens schaars beginnen te worden. Dat weten ze bij de Biobased Innovation Garden in C …
Chemisch recyclen vereist nieuwe coalities \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2022
Europa wil klimaatneutraal zijn en dat lukt alleen door volop in te zetten op circulariteit. Als we impact willen bereiken, en dat willen we, dan moet ook de chemische industrie circulariteit omarmen. Chemische recycling speelt daarin een groeiende r …
Circulair bouwen kan zeker mooi zijn : Project uitgelicht \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
In het project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) kijken de projectpartners hoe je in de bouw grondstoffen efficiënter kunt gebruiken. De bouwsector is nog altijd een grootverbruiker en veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Binnen CBCI draait he …
CurCol : Project uitgelicht \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
“Zelfs al gebruik je een volledige biobased grondstof als basis voor een papieren of kunststof verpakking, door verschillende additieven in de verpakking zelf of door een bedrukking slaag je er dan alsnog niet in om echt van een 100% biobased verpakk …
Gigantisch houtbouwproject voor Heerhugowaard \ Change Inc [Artikel]
Lachmeijer, R. \ 2022
Heerhugowaard krijgt vijf woontorens waarin hout de hoofdrol speelt. Het complex heeft een vloeroppervlakte van maar liefst 18.700 vierkante meter. De ontwikkelaars spreken van het grootste houten woningbouwproject van Europa.
Glastuinbouw wil rol in waterstoftransitie \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Jonge, H. de \ 2022
Waterstof kan bijdragen aan de energietransitie in de glastuinbouw. De sector wil eind oktober een bidbook met waterstofprojecten aanbieden aan het ministerie van LNV. In verschillende regio’s lopen glastuinders zich al warm.
Grolsch brouwerij levert groen gas aan het net \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
De brouwerij van Koninklijke Grolsch in Enschede levert naast het bekende bier nu ook groen gas. Zelf ‘gebrouwen’ uit het eigen afvalwater.
Hoe duurzaam is vegan leer? \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Vegan leer lijkt het meest dier- en milieuvriendelijke alternatief voor echt leer. Maar klopt dat wel? Waar is vegan leer eigenlijk van gemaakt? Lees hier waar je op moet letten bij het kopen van een duurzaam alternatief voor traditioneel leer.
In Arnhem wordt afval binnenkort op waterstof ingezameld \ Change Inc [Artikel]
Middelweerd, H. \ 2022
Afvalinzamelaar PreZero haalt vanaf half september op bijzondere wijze afval op in Arnhem: met een emissievrije vrachtwagen op waterstof. Het initiatief is onderdeel van een Europees project, waarbij gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers in ver …
Ippel Dredging en Baggerbedrijf Midden Nederland introduceren revolutionaire modulaire scheidings- en ontwateringsinstallatie \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2022
De nieuwe installatie van Ippel Dredging en Baggerbedrijf Midden Nederland moet nog voor het nieuwe baggerseizoen functioneren. Het gaat om een modulaire slib-ontwateringsinstallatie die bovendien baggerslib tot een circulair product maakt, een nieuw …
Jubilerend HAN BioCentre toont de kracht van de combinatie \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2022
Zestien jaar na de oprichting kon in Nijmegen eindelijk het vijftienjarig bestaan van HAN BioCentre worden gevierd. Dat gebeurde met een symposium dat de veelzijdigheid liet zien van dit Centre of Expertise van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).
Een kijkje bij… Docent-Onderzoeker Bruno Bastos Sales : Oneindige mogelijkheden met Membraantechnologie \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
Bedrijven zijn op zoek naar kosteneffectieve processen om waardevolle componenten te scheiden en te zuiveren uit natte reststromen van bioprocessen, zoals vergisting en bioraffinage. Voorbeelden zijn voedselingrediënten (zoals geur- en smaakstoffen), …
Een kijkje bij… Docent-Onderzoeker Wim Gaakeer : Waarde in uienschillen \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
Gesnipperd door de pastasaus of in ringen gesneden tussen een broodje hamburger. We consumeren nogal wat uien. Daarmee creëren we ook een grote reststroom van uienschillen. Ogenschijnlijk nutteloos en hooguit nog goed genoeg om te vergisten of te ver …
Een kijkje bij… Onderzoeker Annine Rozema : Grasplanken en biodiversiteit \ Biobased update [Artikel]
2022
“De ene dag maak ik, met mijn werkschoenen en lab jas aan, grasplanken en de andere dag zoek ik naar interessante papers achter mijn laptop. Die afwisseling vind ik heel leuk”. Annine Rozema is onderzoeker bij het lectoraat Biobased Bouwen. Voor haar …
Koreaanse uitvinding brengt goedkope groene waterstof binnen handbereik \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
Koreaanse wetenschappers hebben een alternatief gevonden voor de dure aardmetalen die nodig zijn voor het maken van groene waterstof. Daarmee komt de massaproductie van groene waterstof weer een stapje dichterbij.
Krachten bundelen voor natuurlijke plastics \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
PHA; een natuurlijke plastic vervanger met alle voordelen van traditionele plastics, maar zonder de nadelen van milieuvervuiling. De vraag naar deze volledig biologisch afbreekbare bioplastic variant groeit wereldwijd. Het lectoraat Biobased Resource …
Lectoraat Biobased Building Blocks & Products : “We leveren biobased ambassadeurs af” \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Kok, E. de \ Koebrugge, B. \ 2022
“Ja. De technische eigenschappen van biopolymeren en additieven benaderen die van fossiel-gebaseerde kunststoffen die nu gebruikt worden. En nee. Daarmee stappen we niet in een handomdraai over van bijvoorbeeld fossiel gebaseerde plastics naar biobas …
Lectoraat Biobased Resources & Energy : “Bewezen meerwaarde via projecten” \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
“Bijdragen aan een versnelde realisatie van de energie- en materiaaltransitie met de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) als ons kompas.” Dat zijn de woorden van Jappe de Best, lector van het Lectoraat Biobased Resources & Energy. Naast de werkz …
Lectoraat Marine Biobased Specialties : “Zeewier deel uit laten maken van de voedselketen ” \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Koebrugge, B. \ Kok, E. de \ 2022
Het lectoraat Marine Biobased Specialties (MBBS) wil mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt verkrijgen duurzaam toepassen in de transitie naar een bio-circulaire economie. Tanja Moerdijk en haar collega-onderzoeker Dylan de Jong zijn daar …
Onderzoek naar duurzame, eetbare verpakkingsmaterialen : Project uitgelicht \ Biobased update [Artikel]
Rijsbergen, W. van \ Kok, E. de \ Koebrugge, B. \ 2022
Fresh Layer is een onderzoek naar de ontwikkeling van duurzaam verpakkingsmateriaal dat eetbaar is. Het lectoraat Marine Biobases Specialties van HZ University of Applied Sciences is penvoerder van het SIA Kiem GoChem-project. hoe we nieuwe duurzame …
Onderzoekers maken biologisch afbreekbare batterij van krabbenschalen \ Change Inc [Artikel]
Schröder, T. \ 2022
Wetenschappers van de universiteit van Maryland hebben een zinkbatterij ontwikkeld met een elektrolyt op basis van krabbenschalen. Het materiaal is biologisch afbreekbaar, waardoor het merendeel van de batterij na gebruik degradeert zonder schadelijk …
Project Circulaire Biopolymeren Waardeketens krijgt vervolg : “We hebben nu beter grip op de biologie” \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2022
PHA’s zijn bijzondere biopolymeren. Bioplastics mogen we ze strikt genomen niet noemen, want dit materiaal is niet synthetisch, maar wordt door micro-organismen gemaakt als reservevoeding. Ongeveer net zoals mensen vet opslaan als ze te veel eten. Ma …
Studie: Houten steden middel om klimaatverandering af te remmen? \ Change Inc [Artikel]
Horckmans, M. \ 2022
Wanneer bij de bouw van nieuwe woningen beton en staal door hout zouden worden vervangen, zou dat een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van het Potsdam-Institut für Klimafolgenforsch …
Thyssen Krupp investeert 2 miljard euro in groen staal fabriek \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
Staalmaker Thyssen Krupp gaat zijn bestaande fabriek in Duitsland ombouwen voor de productie van duurzaam staal. Het systeem wordt zo ontworpen dat het daarvoor lage kwaliteit ijzererts kan gebruiken. Dat biedt mogelijkheden voor massaproductie.
Wetenschappers maken waterstof direct uit zeewater \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
Wetenschappers uit de Verenigde Staten en China hebben een methode gevonden om waterstof direct uit zout water te produceren. Dat biedt mogelijkheden voor waterstofproductie op zee.
Zoology and Animal Sciences
Animal Nutrition and Feeding
Growth of BSF (black soldier fly, Hermetia illucens) larvae on organic waste streams of potato processing and malting industries in the Netherlands : experiment March 2021 [Boek]
Wevers, Kimberly \ Elissen, Hellen \ Rozen, Klaas van \ Weide, Rommie van der \ Bussink, Wim \ Postma, Romke \ 2022
BSF larvae are highly efficient in converting all kinds of waste streams into larval protein richbiomass and organic matter. These properties make the BSF larvae perfect candidates for upgrading local waste streams into organic fertilizer in the pilo …