Enviva publiceert White Paper over de evolutie van moderne bio-energie

Enviva, ‘s werelds grootste producent van duurzaam geproduceerde houtige biomassa, heeft een White Paper gepubliceerd waarin wordt besproken hoe de toekomst van biomassa buiten fossiele brandstoffen kan worden ontsloten voor andere industriële toepassingen zoals staal, cement, kalk, chemicaliën en duurzame vliegtuigbrandstof.

De duurzaam geproduceerde biomassa van Enviva wordt voornamelijk wordt gebruikt om energie- en warmteopwekking koolstofarm te maken Toch zal moderne biomassa in toenemende mate worden gebruikt om de uitstoot te verminderen in andere sectoren die verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Duurzaam geproduceerde biomassa is het enige technologisch geavanceerde, schaalbare en marktklare product dat klaar is om de klimaatverandering substantieel te verminderen en toeleveringsketens koolstofarm te maken.

Lees hier het volledige artikel