Agenda
Agenda

Marktontmoeting Circulair Inkopen

Tijdens de marktontmoeting op 7 november 2019 gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in gesprek over de uitdagingen van circulair inkopen binnen de Grond, Weg- en Waterbouw (GWW). Wilt u knelpunten rechtstreeks bespreken met marktpartijen en publieke partijen zoals gemeenten, provincies en waterschappen? Meld u dan aan en formuleer gezamenlijk oplossingen.

Deze marktontmoeting wordt georganiseerd door het leernetwerk GWW. Dit is een netwerk van publieke opdrachtgevers dat kennis en ervaringen uitwisselt over circulaire bouwen.

Programma

Het doel van deze marktontmoeting is om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de huidige uitdagingen met circulair inkopen in de GWW-sector.

11.30 uur: Inloop met netwerklunch
12.30 uur: Plenair debat met bestuurders van markt- en overheidssector
13.30 uur: Start marktontmoeting GWW met onder andere:

  • Pitches van opdrachtgevers en opdrachtnemers over hun grootste uitdagingen met circulair inkopen aan de hand van praktijkcases;
  • Uitwerken van de grootste uitdagingen in roulerende groepen;
  • Korte reflectie op behaalde resultaten.

16.30 uur: Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Dit programma is onderdeel van de Marktdag klimaatneutraal en circulair inkopen.

Praktische details

Donderdag 7 november 2019, van 11.30 tot 18.00 uur
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1, Rotterdam

Pitches

Wilt u uw uitdaging met circulair inkopen delen om daar de deskundigheid van de groep op los te laten? Geef het uiterlijk 28 oktober 2019 door via het opmerkingenveld in het aanmeldformulier. De organisatie neemt dan contact op over meer informatie.

Doelgroep

  • Markt: Dit programma is geschikt voor medewerkers van marktpartijen die direct betrokken zijn bij het circulaire inkoopproces van GWW projecten. Denk aan toeleveranciers, aannemers en adviesbureaus met kennis over circulaire GWW.
  • Publieke sector: deelnemers van het leernetwerk GWW.

Let op: de marktontmoeting gaat over het delen van kennis en ervaring, niet over het verkopen van producten of diensten.

Resultaat

Het resultaat van deze marktontmoeting zijn gezamenlijk geformuleerde oplossingen voor de uitdagingen en uiteraard het ontmoeten van circulaire contacten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. De organisatie beoordeelt de aanmeldingen. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een definitieve bevestiging.

Let op:

  • Aanmelden is alleen mogelijk voor deelnemers die voldoen aan doelgroepomschrijving. Deelnemende overheden die meedoen aan het leernetwerk zijn automatisch aangemeld. Indien u niet tot de doelgroepomschrijving behoort en u zich toch wilt aanmelden voor deze bijeenkomst, mail dan een korte motivatie naar leernetwerken@pianoo.nl. PIANOo neemt contact met u op.
  • Om balans te houden streven we naar een goede groepsverhouding. Er is daarom ruimte voor maximaal 2 medewerkers per bedrijf, waarvan maximaal 1 salesmanager.

De marktdag wordt georganiseerd door PIANOo en Rijkswaterstaat en wordt gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Aanmeldformulier