Agenda
Agenda

What a tree can do

Hoe interesseer je de consument voor de biobased economy?
Hoewel bedrijven steeds meer vernieuwende, biobased producten op de markt brengen, lijkt de gemiddelde consument er nog niet warm voor te lopen. In het door de Topsector gecofinancierde EU-project Bloom wordt actief gewerkt aan het dichten van deze kloof. Wageningen Research is één van de projectpartners.Een van de ontwikkelde activiteiten is een webinar-serie, deels nationaal, deels internationaal, met als overkoepelende thema “bioeconomy in my daily life” waarin experts recente ontwikkelingen toelichten en er ruimte is voor vragen van de deelnemers. De webinars zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de bioeconomy in zijn volle breedte. De eerste Nederlandse webinar is 27 mei, met als titel: De circulaire bio-economie in ons dagelijks leven: wat is de circulaire bio-economie en wat betekent deze economie voor Emmen? De eerste internationale webinar is een dag later, 28 mei, met als titel “what the tree can do” met experts uit Zweden, Nederland en Finland.

https://bloom-bioeconomy.eu/