Agenda
Agenda

Webinar The European Green Deal Call- kansen voor onderzoek en innovatie

In september is de lancering van de Horizon 2020 call ‘European Green Deal Call’ voor onderzoek en innovatieprojecten! Een unieke kans voor de ontwikkeling van projecten die bijdragen aan een duurzamer, schoner, veiliger en gezonder Europa. Wilt u hier alles over weten? Volg dan het webinar The European Green Deal Call – Kansen voor Onderzoek en Innovatie.

In totaal komt er € 1 miljard beschikbaar voor projecten rond de thema’s klimaatverandering, circulariteit, energie, mobiliteit, voedsel, biodiversiteit, minder vervuiling en burgerbetrokkenheid.

We richten ons met dit eerste webinar uit een reeksop bedrijven, kennisinstellingen, overheden en non-profitorganisaties met beperkte ervaring met het Horizon 2020 programma. Het webinar gaat in op vragen als: Wat is de European Green Deal Call? Om wat voor projecten gaat het? Wat is er voor nodig om in aanmerking te komen voor dit soort projecten en hoe kunnen de betrokken Horizon 2020 RVO adviseurs hierbij helpen? Vervolgens organiseren we in september een reeks verdiepende webinars rond een aantal thema’s.

Lees meer over Horizon 2020 – European Green Deal.

Aanmelden

Meld u aan voor het webinar via het online aanmeldformulier. Een paar dagen voor het webinar ontvangt u een link voor deelname. Deelname is gratis en de voertaal is Nederlands.

In English:

In September the Horizon 2020 call ‘European Green Deal Call’ for research and innovation projects will be open for application! A unique opportunity for the development of projects that contribute to a more sustainable, cleaner, safer and healthier Europe.

 

Do you want to know everything about this? Then follow the webinar The European Green Deal Call – Opportunities for Research and Innovation On July 16th from 10.00-12.00 hours.

 

In total, € 1 billion will become available for projects on the themes of climate change, circularity, energy, mobility, food, biodiversity, less pollution and citizen involvement.

 

With this first webinar from a series, we focus on companies, knowledge institutions, governments and non-profit organizations with limited experience with the Horizon 2020 program. The webinar addresses questions such as: What is the European Green Deal Call? What kind of projects are involved? What does it take to be eligible for this type of project and how can the Horizon 2020 RVO advisers involved help? Then in September we organize a series of in-depth webinars on a number of themes.

 

Check out the RVO website for more information about the webinar (in Dutch).

Register now!