Agenda
Agenda

HCA webinar reeks Groen herstel Deel 1: Versnelling van de regionale energietransitie vanuit Arbeidsmarkt en Scholing

Welke slimme rol kunnen publiek private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie met voldoende vernieuwingskracht? Voldoende gekwalificeerde mensen en lerend vermogen zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen. In regio’s, sectoren en samenwerkingsverbanden gebeurt veel moois, maar vaak versnipperd. Met een regionale energiestrategie (RES) versnellen partijen de energietransitie in hun regio. Ze komen tot een zorgvuldige keuze voor duurzame energieopwekking en de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Maar wat betekent dat voor human capital?

Vraagstelling: Hoe zijn energietransitie en innovatie op regionaal niveau
slim te koppelen aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid?

Kun je met slim (om)scholen, slim innoveren en slimme arbeidsmobiliteit (bijv. van gas- en aanverwante sectoren naar groene sectoren) voorsorteren op groene, toekomstbestendige banen? Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. Reden te meer om de regionale energiedialoog vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet en aanspreekbaar? Kortom, hoe verbinden we innovatie, leren en werken aan de regionale klimaatambities?

Spreker: Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen

Donderdag 4 maart van 12.00 tot 13.30 uur

Meld je hier aan! en bekijk de Uitnodiging Groen Herstel

Groen herstel

Dit interactieve webinar is het eerste in een reeks van 5 webinars over werken aan groen herstel vanuit publiekprivate samenwerkingen in het beroepsonderwijs.