Agenda
Agenda

Biorizon Jaarlijks Evenement 2021

Biorizon is het meest geavanceerde en gewaardeerde onderzoeksprogramma op het gebied van bio-aromaten wereldwijd. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, werkt sinds 2013 co-creërend aan technologieën voor de productie van bio-aromaten op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Samen met industriële partners creëert en ontwikkelt Biorizon innovatieve chemische processen voor de productie van hernieuwbare aromaten uit restbiomassa.

Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie: maar liefst 40% van de chemicaliën is aromatisch, en ze brengen essentiële functionaliteiten zoals duurzaamheid en thermische en UV-stabiliteit in producten als kunststoffen, harsen en coatings. Bio-aromaten bieden nieuwe functionaliteiten en een impactvol en groen alternatief voor de huidige petrochemische producten die moeilijk te hergebruiken of te recycleren zijn, zoals verf, kleefstoffen en smeermiddelen.

Please save the date for Biorizon’s 8th Annual Event on Bio-Aromatics: 2 December. Over the past years, this event has developed itself into a ‘must visit’ event for anyone who’s interested in renewable aromatics. Last edition attracted 308 participants from 29 countries that engaged in 163 matchmaking sessions. 

Major industrial players, small to medium‑sized enterprises, and research and technology organisations from all over the world will join us to discuss the latest progress in the field of bio-aromatics and to elaborate on opportunities to accelerate biobased business together.