Agenda
Agenda

12th International Conference on Bio-based Materials

Save the date: 15 – 16 May 2019, Maternushaus, Cologne Bioeconomy: Evolution of the Bioeconomy: Survival of the Fittest? Learning from Success. Despite the harsh environment, a few innovative companies find markets for their new bio-based building blocks, chemicals and polymers. We will introduce you to the technology leaders our planet needs for a sustainable future. Today, PLA is […]

Lees verder…

Circulaire Economie Festival

Samen met ARN, Rabobank, Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland organiseert Euroforum het Circulaire Economie Festival, op 16 mei 2019 in Nijmegen. Tijdens het festival komen praktijkcases van corporates, gemeente en overheid, start-ups en innovatieve ondernemers op het podium, evenals aansprekende presentaties van voorlopers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er netwerksessies en branchespecifieke cases en sessies van […]

Lees verder…

Workshop Pulp2Value

Royal Cosun Biobased Products organiseert op 17 mei een internationale workshop over de valkuilen van het bouwen van een bioraffinaderij. De workshop is een zij-evenement van de 12th International Conference on Bio-based Materials in Keulen. Royal Cosun Biobased Products is penvoerder van het BBI JU-project Pulp2Value, waarin gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden voor de verwaarding […]

Lees verder…

Handvaten voor reguleren bodemenergiesystemen

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen. In het Juridisch Café gaan twee deskundige sprekers in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen […]

Lees verder…

Save the date: op 24 mei 13.30 uur: Met onderwijs naar een duurzame toekomst.

In het kader van het project “Grenzeloos biobased onderwijs” zijn lespakketten ontwikkeld voor MBO, HBO en universitair onderwijs en voor om- en bijscholing van werknemers. Deze lespakketten worden gepresenteerd naast een overzicht van testlocaties voor biobased productie en een digitaal platform waar al deze informatie op staat. Tevens wordt nagegaan welke wensen er leven onder […]

Lees verder…

Conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof?

Biomassacentrales, houtkachels, biodiesel en bioplastics roepen controverses op. Kunnen we biomassa benutten voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie, zonder de mondiale voedselvoorziening en biodiversiteit in gevaar te brengen, of de lokale luchtkwaliteit? Daarover gaat de conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof? op vrijdag 24 mei in Utrecht. Heleen de Coninck, een van de hoofdauteurs van […]

Lees verder…

EUCBE

The largest gathering of biomass expert. The EUBCE combines one of the largest biomass science and technology conferences with a high quality industry exhibition, attracting biomass professionals from around the globe. Zie voor meer informatie: http://www.eubce.com/. […]

Lees verder…

Waste2Materials

Waste2Materials komt voort uit en combineert twee bestaande congressen: Afval & Recycling industrie (8 edities) en Packaging Industry (3 edities). Waste2Materials creëert hiermee een platform om de samenwerking in de gehele keten te bevorderen. Het thema van dit jaar luidt: “De (business) uitdagingen van de gesloten keten: recyclen, produceren en verpakken”. In het programma is aandacht voor […]

Lees verder…

Bio!PAC 2019 – conference on biobased packaging

Op 28 en 29 mei vindt de internationale conferentie rondom biobased verpakken, de bio!PAC 2019, plaats in Dusseldorf, Duitsland. Producenten en brand owners uit de gehele wereld presenteren de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van biobased verpakken. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor onderwerpen zoals politieke ontwikkelingen, communicatie rondom biobased verpakkingen, afvalmanagement en landgebruik. […]

Lees verder…