Agenda
Agenda

BT verdiepingsbijeenkomst circulaire werklocaties/regio’s 24 april

Als vervolg op de BT Awards 2018 en aftrap voor de Award 2019, organiseert BT/Stadszaken in samenwerking met ABN Amro een exclusieve verdiepingsbijeenkomst voor werklocaties en regio’s die werken aan de circulaire economie.   De kosteloze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 april van 12.00 uur tot 15.30 uur in Circl, het circulaire paviljoen op de Zuidas in Amsterdam. Mede namens […]

Lees verder…

Circulair Congres – Nederland Broeit: 49%?

Op 8 mei wordt de tweede editie van het Circulair Congres georganiseerd door TKI-BBE. Dit jaar staat het congres in het teken van het klimaatakkoord. Wat betekenen de uitkomsten van de verschillende innovatietafels voor de biobased economy en de circular economy? Waar liggen kansen voor het bedrijfsleven? En wat zijn de grootste haken en ogen? […]

Lees verder…

STAR4BBI Stakeholder Workshop

Het consortium achter het BBI JU-project Star4BBI organiseert op 14 mei een workshop voor belanghebbenden over het definiëren van betere regelgeving en standaardisatie om een gelijk speelveld (‘level playingfield’) voor biobased producten te bevorderen. Tijdens de workshop worden de huidige wettelijke en standaardiseringsbarrières van de biobased economie gepresenteerd, naast een voorspellende analyse van toekomstige technologieën […]

Lees verder…

12th International Conference on Bio-based Materials

Save the date: 15 – 16 May 2019, Maternushaus, Cologne Bioeconomy: Evolution of the Bioeconomy: Survival of the Fittest? Learning from Success. Despite the harsh environment, a few innovative companies find markets for their new bio-based building blocks, chemicals and polymers. We will introduce you to the technology leaders our planet needs for a sustainable future. Today, PLA is […]

Lees verder…

Circulaire Economie Festival

Samen met ARN, Rabobank, Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland organiseert Euroforum het Circulaire Economie Festival, op 16 mei 2019 in Nijmegen. Tijdens het festival komen praktijkcases van corporates, gemeente en overheid, start-ups en innovatieve ondernemers op het podium, evenals aansprekende presentaties van voorlopers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er netwerksessies en branchespecifieke cases en sessies van […]

Lees verder…

Workshop Pulp2Value

Royal Cosun Biobased Products organiseert op 17 mei een internationale workshop over de valkuilen van het bouwen van een bioraffinaderij. De workshop is een zij-evenement van de 12th International Conference on Bio-based Materials in Keulen. Royal Cosun Biobased Products is penvoerder van het BBI JU-project Pulp2Value, waarin gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden voor de verwaarding […]

Lees verder…

Handvaten voor reguleren bodemenergiesystemen

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen. In het Juridisch Café gaan twee deskundige sprekers in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen […]

Lees verder…

Conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof?

Biomassacentrales, houtkachels, biodiesel en bioplastics roepen controverses op. Kunnen we biomassa benutten voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie, zonder de mondiale voedselvoorziening en biodiversiteit in gevaar te brengen, of de lokale luchtkwaliteit? Daarover gaat de conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof? op vrijdag 24 mei in Utrecht. Heleen de Coninck, een van de hoofdauteurs van […]

Lees verder…

EUCBE

The largest gathering of biomass expert. The EUBCE combines one of the largest biomass science and technology conferences with a high quality industry exhibition, attracting biomass professionals from around the globe. Zie voor meer informatie: http://www.eubce.com/. […]

Lees verder…