Agenda
Agenda

Circular@WUR: Leven binnen planetaire grenzen

Een transitie naar een circulaire biobased en klimaat slimme samenleving is het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen zorgen voor sluitende kringlopen in het groene en het blauwe domein, op het gebied van water, nutriënten en koolstof. Daardoor wordt het verlies van hulpbronnen en de effecten van klimaatverandering tot een minimum beperkt. Zodat er een samenleving ontstaat die binnen de planetaire grenzen kan leven.

Circular@WUR conferentie 6-8 december 2021, Wageningen Campus

Wageningen University & Research (WUR) vindt het een eer om de Circular@WUR conferentie te organiseren, op 6-8 december 2021 op Wageningen Campus. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken over het programma, en voorstellen en ideeën met ons te delen.

Voor meer informatie: