Agenda
Agenda

Dag van het Klimaatakkoord

Alle signalen wijzen één kant op: de uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van ‘Versnellen naar Parijs’. Een dag waarop u volop klimaatinspiratie opdoet. En we elkaar weer eens in het echt ontmoeten.

De rode draad vormen de 3 thema’s: het energiesysteem, sturen op transitie, het dagelijks leven. Het zijn 3 invalshoeken die allemaal belangrijk zijn om de transitie te laten slagen. En de uitstoot naar nul terug te brengen.

Plenair programma

  • Verschillende sprekers komen aan het woord, waaronder de verantwoordelijke bewindspersoon.
  • Diederik Samsom vertelt over de Europese Klimaatplannen.
  • Gedragsdeskundige Reint Jan Renes houdt u een spiegel voor over gedragsverandering.

Meer dan 20 deelsessies

Na de pleinaire opening volgt u zelfgekozen deelsessies. Een greep hieruit:

Opschalen productie groene waterstof: ja! Maar hoe?

Er moet snel meer groene waterstof komen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Waar komt voldoende duurzame elektriciteit vandaan? Wie bouwt de grote elektrolysers? Wie neemt al die waterstof af? Maken we het zelf of importeren we het? Hoe kunnen we nú al samen stappen zetten terwijl er nog zoveel onzeker is? In deze sessie kijken we naar de stand van zaken. We verkennen ook de mogelijkheden om te versnellen.

SDE++, het werkpaard van de energietransitie: ervaringen en lessen uit de praktijk

De subsidieregeling SDE++ is op dit moment het werkpaard van de energietransitie. Meer duurzame energie opwekken èn minder CO2 uitstoten. De regeling is best ingewikkeld. In deze sessie vertellen verschillende partijen over hun praktijkervaring met de SDE. Ze wijzen u op de belangrijkste do’s en don’ts. Natuurlijk bespreken we hoe we de praktische kant van de SDE gaan verbeteren.

De CO₂ monitor: praktisch sturen op duurzaam energiegebruik

Gasunie en Tennet hebben een CO₂ monitor ontwikkeld. Deze maakt actueel (tijdsafhankelijk) de CO2-emissie inzichtelijk van de energie die beschikbaar is op het Nederlandse energiesysteem. In deze sessie presenteren zij de mogelijkheden van de CO2-monitor en hoe deze bijdraagt aan de energietransitie. Dit is een informatieve en praktische sessie die helpt bij duurzamer energiegebruik.

Naar een hogere slagingskans voor innovaties

Om innovaties te laten slagen is er meer nodig dan een goed idee en de juiste financiering. Onbekendheid met de ingewikkelde wereld van wetgeving, normering standaarden en beleid zit de slagingskans soms goed dwars. Hoe houdt u als innovatieve ondernemer al deze zaken tegelijk op het netvlies? Waar vindt u de experts die u hier in bijstaan? In deze sessie laten de experts van de Nederlandse Norm (NEN) zien hoe u innovatieve oplossingen versneld tot succes brengt. Een aantal ondernemers vertelt over hun ervaringen.

Alle deelsessies vindt u op de website dagvanhetklimaatakkoord.nl.

Meld u aan

Het complete programma en de registratielink vindt u op de website dagvanhetklimaatakkoord.nl.