Agenda
Agenda

Informatiebijeenkomst Duurzame biomassa en realisatie van CO2-reductie doelen

Wat
▪ Informatie bijeenkomst over de inzet van duurzame biomassa in de energietransitie.
Wanneer
▪ Donderdag 28 maart van 9 tot 12 uur (na afloop is er gelegenheid voor een informele lunch).
Waar
▪ De Nieuwe Vaart, Arthur van Schendelstraat 500 in Utrecht1

Het doel van deze bijeenkomst is meer inzicht te geven in de feitelijkheden rond actuele discussiethema’s over biomassa en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst zal daarom een interactief karakter hebben met veel ruimte voor vragen en discussie.
13 maart worden de doorrekeningen gepubliceerd van het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’. De inzet van biomassa zal een cruciale optie zijn voor de noodzakelijke versnelling in de verduurzaming van onze energie. Biomassa vormt nu 61% van de totale hernieuwbare energie portfolio in Nederland2. De projectie is dat de inzet van biomassa in volume nog eens 50-60% zal groeien tussen 2017 en 20303. Tegelijk is er veel aarzeling en weerstand vanwege onduidelijkheden en beelden die er over het gebruik van biomassa bestaan.
De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor vertegenwoordigers van pers en media en wordt georganiseerd door Platform Bio-Energie (PBE), de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL), de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Federatie Bio-economie Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt zich aanmelden door een email te sturen met uw naam en contact gegevens aan: secretariaat@platformbioenergie.nl.

Programma Tijd Onderwerp Spreker

08.45 – 09.00 Inloop
09.00 – 09.10 Opening Henk Wanningen (voorzitter PBE)
09.10 – 09.40 Bio-energie en het Klimaatakkoord Bart Strengers (PBL)
09.40 – 10.10 Bio-energie en CO2-prestaties Martin Junginger (UU)
10.10 – 10.40 Bio-energie en fijnstofemissies Jaap Koppejan (Procede Biomass)
10.40 – 11.10 Borging biomassa duurzaamheid binnen de SDE+ subsidie Timo Gerlagh (RVO)
11.10 – 11.40 Biomassa: waar en wanneer in te zetten – warmte, piekvraag naar elektriciteit, transport en chemie Marc Londo (NVDE)
11.40 – 12.00 Ruimte voor laatste vragen
Onder leiding van Henk Wanningen (PBE)

1 De locatie ligt op 400 meter afstand van het station Utrecht Vaartsche Rijn. Voor de deur is het betaald parkeren.
2 CBS – Hernieuwbare Energie 2017.
3 ECN PBL – Nationale Energie Verkenning 2017.