Agenda
Agenda

Platform Bio-Energie & 2nd National Info Day Bioenergy4business

Graag nodigen we u hierbij uit om op woensdag 22 maart a.s. deel te nemen aan de gecombineerde Business Meeting en 2nd National Info Day Bioenergy4Business. Deze wordt georganiseerd door RVO en het Platform Bio-Energie (PBE). Een middag met veel gelegenheid tot netwerken, kennisdeling en discussie.

De middag staat in het teken van de inzet van vaste biomassa voor de warmtevraag in de industrie en de gebouwde omgeving. Het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ van het Kabinet benoemt het belang van biomassa voor de verduurzaming van de warmtevraag. De daarop volgende Energieagenda ‘Naar een CO₂-arme energievoorziening’ noemt de inzet van biomassa in productieprocessen in combinatie met afvang van CO₂ voor het realiseren van een negatieve CO₂-uitstoot. Die zal noodzakelijk zijn om te voldoen aan de internationaal overeengekomen strenge CO₂-reductie doelstelling (het Parijs-akkoord). Ook warmtenetten worden als een belangrijke factor gezien bij verduurzaming, bij voorkeur op restwarmte, aangevuld met warmte uit bio-warmtekracht-installaties en andere duurzame warmtebronnen. Dit zijn een paar voorbeelden van de vele mogelijkheden die bio-energie biedt.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via secretariaat@platformbioenergie.nl (tot uiterlijk 15 maart 2017 in verband met de reservering van de catering).
Zaalruimte is beperkt, bij verhindering graag melden via info@platformbioenergie.nl.

Meer informatie en route: www.kasteelgroeneveld.nl

Datum22 maart 2017
LocatieKasteelgroeneveld in Baarn
OrganisatorPlatform bio-energie RVO EU
Contactpersoonsecretariaat@platformbioenergie.nl
DoelgroepInvesteerders, exploitanten en beleidsmakers die zich bezighouden met bio-energie
Kostengratis

BEKIJK PROGRAMMA