Agenda
Agenda

Workshop Grassification in Maldegem: regionale raffinage!

Elk jaar opnieuw vraagt het goed beheer van bermen heel wat inspanning van een landbeheerder. Het bermmaaisel is een groenafval waar buiten composteren momenteel weinig mee gebeurt.

Binnen het Grassification project zoeken we naar toepassingen om het bermmaaisel op te waarderen tot grondstof. Om als grondstof te kunnen dienen, is het belangrijk dat heel de logistieke maaiketen in functie van de levering van biogebaseerde grondstof wordt geoptimaliseerd.

Om onze kennis te delen en ons project voor te stellen houden we geregeld workshops. Een eerste workshop zal plaats vinden op dinsdag 18 juni in Maldegem. Wat kan je van de workshop verwachten?

• Een demonstratie ter plaatse van raffinage van vers bermmaaisel tot een vezelfractie en een vloeibare fractie.
• Uitleg rond hoe aanpassingen in de manier van maaien het bermmaaisel meer geschikt kan maken als grondstof.
• Welke toepassingen kunnen in de toekomst uit bermmaaisel gemaakt worden.

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu