Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het bedrijfsleven is behoorlijk actief in de biobased economy. Dit vanwege de economische kansen. Hoewel biobased economy een groot deel van de markt omvat, zijn er een aantal sectoren die vanwege hun kenmerken extra relevant zijn en hierdoor meer bijdragen aan de transitie naar een biobased economy. Actieve sectoren Bij biobased economy zijn veel sectoren actief betrokken die voorheen weinig met elkaar te maken.  Bijvoorbeeld agro en chemie en papier en energie.

Bedrijfsleven

Bij biobased economy zijn veel sectoren betrokken. Sectoren die voorheen weinig met elkaar te maken hadden en nu steeds belangrijker voor elkaar worden. Bijvoorbeeld agro en chemie en papier en energie. Er zijn veel sectoren reeds actief. Hieronder staan de verschillende sectoren die actief bezig zijn in de biobased economy. In onderstaand overzicht zijn de sectoren uitgesplitst naar biomassa toelevering, productie en eindgebruikers. Let op: nog niet alle subpagina’s zijn volledig op dit moment.

Sectoren

Veel regio’s in Nederland zijn actief bezig met biobased economy. Biobased economy biedt regio’s economische kansen en nieuwe mogelijkheden tussen bestaande sectoren in een regio. Bijvoorbeeld tussen de agro en de chemie of energie. Elke regio heeft zijn specifieke kansen door bijvoorbeeld reeds aanwezige infrastructuur zoals havens, maar ook aanwezige industrie of landbouw. Kijk voor meer informatie op de sites van onderstaande regionale initiatieven.

Regionale initiatieven

NO/NCW: ‘Biobased economy  is gouden kans voor economie’ Onder een biobased economy verstaan we een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa).  Analyse van de huidige marktomvang  laat zien dat er al een aanzienlijke bestaande biobased markt is: de marktomvang van de huidige biobased productie wordt geschat op 326 miljard euro. De brancheorganisatie van de chemische industrie, de VNCI, ziet grote economische kansen en heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor 30% vergroend te zijn (1000 PJ).

Economie

Het maken van afspraken is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bio-based ecnonomy. Bedrijven en consumenten hebben bepaalde zekerheden nodig over bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten en het is belangrijk dat de uitwisselbaarheid van producten wordt geoptimaliseerd. Normen zijn hiervoor een krachtig instrument. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.

Normalisatie

Binnen de Biobased Economy zijn een aantal platforms actief: Biorenewables Business Platform Platform Agro-Papier-Chemie Biobased Business Accelerator Dutch Biorefinery Cluster.

Platforms

43 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in Nederland tekenden op 29 september 2011 het Manifest Biobased Economy. Dit manifest is een intentieverklaring, waarin de ondergetekenden afspreken om “de totstandkoming van een Biobased Economy in Nederland zo efficiënt mogelijk te begeleiden en te ondersteunen”. De verklaring is getekend door uiteenlopende bedrijven en organisaties die allen dit doel beogen. Het manifest heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar en loopt af op 1 oktober 2014.

Manifest

U heeft plannen of innovatieve ideeën voor uw bedrijf. Om die te realiseren kunt u soms wat advies gebruiken. Ook de financiering rond krijgen is in de huidige economische tijden geen vanzelfsprekendheid. De Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken willen u graag helpen en bieden u namens Agentschap NL dit handzame overzicht aan met alle financieringsmogelijkheden, fiscale voordelen van innovaties en ondernemerschap en adviesdiensten voor uw bedrijfsplannen. Of u nu net gestart bent met uw bedrijf of wilt uitbreiden.

Z-card