Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen geeft in zijn topsectoradvies aan dat de tuinbouw een belangrijke rol kan spelen op het gebied van de biobased economy.

Planten bevatten (complexe) moleculen die als bouwstenen kunnen dienen voor de productie van geneesmiddelen, voedingsingrediënten zoals vitamines, smaak- en geurstoffen, en ingrediënten voor cosmetica en hoogwaardig veevoer.

Op basis van plantenveredeling, rassenkeuze, teeltoptimalisatie en gecontroleerde teelt en optimaal oogststadium kan de tuinbouw – als leverancier van hoogwaardige plantenstoffen – een belangrijke partner worden van de chemische industrie.

Ook plantaardig restmateriaal vormt nog een bron van potentieel nuttige grondstoffen zoals biociden, antioxidanten en kleur- en geurstoffen. Na extractie van deze stoffen blijft nog restmateriaal over dat kan worden vergist tot bio-energie.
Daarnaast wil de tuinbouw – in afstemming met partners in de keten – stappen zetten bij de toepassing van biobased materialen zoals verpakkingen, bloempotten, substraat, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en bio-energie.

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...


Fatal error: Call to undefined function organisations_get_themes_by_name() in /home/users/biobjftp/biobasedeconomy.nl/wp-content/themes/biobasedeconomy/sidebar-bedrijven.php on line 16