Categorieën

Hernieuwbare brandstoffen

Op het Groen Kennisnet is een wiki verschenen over de vraag waarom we hernieuwbare brandstoffen nodig hebben. Wiki’s worden ontwikkeld als leermateriaal ter ondersteuning van – mbo – docenten.

Om in 2050 een klimaatneutrale en circulaire economie te realiseren is Read more

Uitvinding ECN maakt biobrandstof goedkoper

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie van duurzame biobrandstoffen uit biomassa met 10 tot 15 cent per liter goedkoper kan maken. Om de gepatenteerde technologie verder door te ontwikkelen en op grotere, industriële Read more

KNAW-minisymposium Biobrandstof en hout als energiebronnen

Wetenschappelijke experts uit binnen- en buitenland bespreken vanuit verschillende invalshoeken het effect van biobrandstof en hout als energiebronnen op de uitstoot van broeikasgassen. De KNAW organiseert dit symposium naar aanleiding van de discussie die volgde op de publicatie van Read more

Attero eerste producent van groene stroom uit aantoonbaar duurzame biomassa

Voor het eerst zijn Garanties van Oorsprong (GvO’s) op de markt gekomen voor elektriciteit uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Met GvO’s kunnen bedrijven aantonen dat hun energie is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De Read more

Discussie over inzet biomassa voor bio-energie: een reconstructie

Afgelopen weken woedt er een wetenschappelijke controverse over de inzet van biomassa voor bio-energie in de Nederlandse media. Een reconstructie van de discussie vindt u hieronder.

Aan de vooravond van het debat van de Tweede Kamer over het Energieakkoord, Read more

CarbonOrO maakt groen gas van hoge kwaliteit

Duurzaambedrijfsleven.nl interviewde Pieter Verberne, een door de wol geverfde manager. Hij werkte onder meer bij AkzoNobel als directeur Energie. Toch koos hij voor een onzekerder bestaan. Met de Nijmeegse start-up CarbonOrO wilde hij zijn idee over CO2-afvang naar de Read more