Categorieën

Inholland start opleiding Biomassa en Groen Gas

Inholland start naar verwachting in september 2014 in Alkmaar met het aanbieden van een opleiding Biomassa en Groen Gas. De nieuwe hbo-minor wordt onderdeel van een bestaande opleiding. De hogeschool speelt in op vergevorderde plannen van het ECN en Read more

Overzicht leveranciers innovatieve technieken biogas

Groen Gas Nederland heeft met de rapportage Innovatieve Technieken alle technologische processen voor de hele biogasketen beschreven. Uniek aan deze rapportage is dat een complete lijst met technieken is opgesteld en bij alle technieken de leveranciers staan vermeld. Read more

Biobrandstoffen leveren belangrijke bijdrage realisatie klimaatdoelen

De inzet van biomassa voor energieopwekking, en specifiek ook de inzet voor de productie van biobrandstoffen, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelen en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 uitstoot van biobrandstoffen Read more

Nieuwe visie ontwikkeling biogas

Overheid en bedrijfsleven gaan een gezamenlijke toekomstvisie opstellen voor de ontwikkeling van biogas. Dit heet de Routekaart Groen Gas. Hierin komen economisch rendabele vormen en concrete doelstellingen te staan om hernieuwd gas te produceren. De Routekaart verschijnt in december Read more

Save the Date: Netwerkbijeenkomst BioBased Economy!

Netwerkbijeenkomst BioBased Economy ‘Ontmoet de creatieve industrie ‘

Op 28 mei vindt de achtste netwerkbijeenkomst plaats van de Biobased Economy; dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten. Met het thema  ‘Ontmoet de creatieve Read more

Suikerunie neemt verdubbeling biovergister mee in uitbreidingsplannen

Suikerunie is van plan zijn biovergister op het terrein van de suikerfabriek in Hoogkerk fors uit te breiden, tot tweemaal de huidige capaciteit. Dat blijkt uit de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning die het bedrijf heeft ingediend.

Uit de Read more