Categorieën

Productie van bulkgrondstoffen uit reststromen een stap dichterbij

In het project CAPCOM is aangetoond dat het technisch en economisch mogelijk is om een verhandelbare bio-grondstof, in de vorm van pellets, voor grootschalig gebruik op de markt te brengen. Verhandelbare bio-grondstof die hard nodig is om de transitie Read more

Voortgangsrapport over thermische vergassing van biomassa en afval

Dit rapport, opgesteld door IEA Bioenergy Task 33, geeft een overzicht van onderzoeksactiviteiten op het gebied van vergassing van biomassa en afval in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Vergassing als Read more

Minder aardgasverbruik en duurzame biomassa

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft een notitie geschreven over de wijze waarop Nederland versneld minder aardgas kan verbruiken. Ook de inzet van duurzame biomassa is daarbij nodig.

Lees hier verder.

Duurzaamheidscriteria Post-2020

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Read more

Better Biomass: nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’-certificaat

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken, heten voortaan ‘Better Biomass’. Vooruitlopend op de publicatie van de herziene versie van NTA 8080, de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa, Read more

Uitvinding ECN maakt biobrandstof goedkoper

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie van duurzame biobrandstoffen uit biomassa met 10 tot 15 cent per liter goedkoper kan maken. Om de gepatenteerde technologie verder door te ontwikkelen en op grotere, industriële Read more