Categorieën

Teelthandleiding ‘enorm veelzijdig’ vezelgewas

Inagro bracht een handleiding uit voor hennep en vlas, begin 20ste eeuw verdrongen, maar ‘enorm veelzijdige planten’, onder meer voor de productie van linnen, canvas, zeildoek en touw. De gewassen lenen zich bijvoorbeeld voor het verbreden van teeltrotatie, meldt Read more

MIA\Vamil subsidie voor Biobased Economy

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecten. De investeringen kunnen in aanmerking komen voor de MIA òf voor de Vamil of voor beide. De MIA en Vamil bieden daarmee de mogelijkheid voor met Read more

Proofs of principle in Biorizon leiden tot aanvraag patenten

Een werkende pilotopstelling en de aanvraag van een reeks patenten. De partners in het OP Zuid-project Biorizon – TNO, VITO en Green Chemistry Campus – wisten een volgende fase van het onderzoekstraject naar het winnen van aromaten uit biomassa Read more

Biorizon-event toont groeiende belangstelling voor biobased aromaten

De toekomst van biobased aromaten is veelbelovend. Bedrijven staan te springen om duurzame oplossingen. Het shared research center Biorizon wil in deze technologie-ontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop te behoren, maar er moet nog veel werk worden verzet Read more

Bundeling onderzoek Food en Biobased en versterkte infrastructuur

De Topsector Agri&Food wil de kennisinfrastructuur voor voedsel- en biobased-onderzoek en innovatie verder versterken. Daartoe is de afgelopen periode een plan opgesteld om een deel van het onderzoek van DLO (Wageningen UR) en TNO te bundelen en de coördinerende Read more

Biobased bouwmaterialen vergroten de kans op een succesvolle aanbesteding

Duurzaamheid wordt met toenemende belangstelling onderdeel van de bouwsector. Dat is de trend die het bedrijvencluster Biobased Bouwen, bestaande uit Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo), Ecoboard, Greenhuus, IOB, Raab Karcher, Foreco en Stichting Agrodome, heeft Read more