Nieuws
Agenda

Biorizon-event toont groeiende belangstelling voor biobased aromaten

De toekomst van biobased aromaten is veelbelovend. Bedrijven staan te springen om duurzame oplossingen. Het shared research center Biorizon wil in deze technologie-ontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop te behoren, maar er moet nog veel werk worden verzet voordat biobased aromaten commercieel kunnen worden geexploiteerd. Dit zijn de conclusies tijdens het event The Profitable […]

Lees verder…

De kas als apotheek

Door slim in de kas te telen, is het mogelijk om het gehalte hoogwaardige inhoudsstoffen in planten te verhogen, aldus Wageningen UR. Dat is interessant voor de bedrijven die planten als grondstof gebruiken én voor consumenten, die waarde hechten aan verrijkte producten. Maar ook voor tuinbouwbedrijven die op zoek zijn naar marktkansen in de Biobased […]

Lees verder…

Uitgebreid verslag Netwerkbijeenkomst Biobased Economy

Gisteren vond de elfde landelijke netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats in Assen waarin het thema ‘Verbinden Agri en Chemie’ centraal stond. De dag werd geleid door dagvoorzitter Jaap Jepma en geopend door Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij benadrukte dat de noordelijke provincies alle competenties hebben om een voortrekkersrol te spelen in […]

Lees verder…

Internationaal overzicht bioraffinage projecten

Bioraffinage is belangrijk voor de biobased economy van de toekomst. Om het onderste uit de kan te halen van de beschikbare biomassa zijn zeer efficiënte technieken nodig om biomassa in vermarktbare producten zoals (ingrediënten voor) voedingsmiddelen, veevoer, chemicaliën, materialen en energie om te zetten. Taakgroep 42 van het International Energy Agency Bioenergy, geleid door Nederland […]

Lees verder…

TKI biobased economy ondersteunt biobased doorbraken

Consortia van bedrijven in de biobased economy weten inmiddels de TKI BBE te vinden. De projecten die de TKI BBE vanuit de topsector energie zal meefinancieren in 2012 en 2013 zijn openbaar gemaakt en hier, zie Overzicht projecten TKI BBE 2012-2013 (2)FS te downloaden. Topell Energy Enkele grootschalige projecten hebben inmiddeld de pers gehaald zoals de succesvolle proef […]

Lees verder…