Categorieën

Presentaties van netwerkbijeenkomst Groene grondstoffen voor alledaagse producten nu beschikbaar

Op de netwerkbijeenkomst werden producenten van groene grondstoffen gekoppeld aan mogelijke gebruikers.

 Zo maakt het bedrijf Solidpack op bestaande kartonmachines karton uit bermgras en andere grassoorten die niet voor veevoeder worden gebruikt. In de toekomst zijn ook Read more

Innovatiecontract Biobased Economy

Na maandenlang overleggen, afstemmen en schrijven is het Innovatiecontract Biobased Economy af. In totaal hebben meer dan 100 bedrijven zich aan dit contract gecommitteerd en is voor meer dan 200 miljoen euro toegezegd. Omdat dit Innovatiecontract sectordoorsnijdend is, is Read more

Mondiale indicatoren voor duurzame productie biobrandstoffen en bio-energie

Voor het eerst zijn wereldwijd duurzaamheidsindicatoren voor biobrandstoffen en bio energie vastgesteld.  Het Global Bio Energy Partnership (GBEP) heeft in Tokio na drie jaar overeenstemming bereikt over indicatoren op milieu, sociaal en economisch terrein  voor biobrandstoffen en Read more

Grootste greenport ter wereld bevat veel potentie voor efficient gebruik biomassa

Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de haalbaarheid van een ‘bio-based economy’ in de provincie Zuid-Holland. Dit is een economie waarin bedrijven energie en andere producten vervaardigen uit biomassa. DHV brengt de markt van vraag en aanbod en de daarbij Read more

Groene groei: een wenkend perspectief?

Het is utopisch om te verwachten dat Nederland in de afzienbare toekomst ‘groene groei’ realiseert, waarbij de economie groeit zonder dat de voorraden grondstoffen verder uitgeput raken en zonder dat een groter beroep gedaan wordt op de draagkracht van Read more

Planbureau voor de leefomgeving brengt studie uit: Naar een schone economie in 2050, routes verkend

Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan door in te zetten op een mix van energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. De ingrijpende vernieuwingen in het energiesysteem zullen tijd vragen en daarom is Read more