Categorieën

Nieuwe ISO-norm Chain of Custody van bosproducten

Het duurzaam beheren van bossen heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Wereldwijd zijn verschillende organisaties opgezet om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Deze organisaties hebben doorgaans principes en criteria vastgesteld over wat duurzaam bosbeheer in een bepaalde regio Read more

Drie maal duurzaam

De Commissie Corbey heeft onder de titel ‘Drie maal duurzaam’ een advies over duurzame bij- en meestook van vaste biomassa uitgebracht.

De belangrijkste adviezen van de commissie zijn: 1. Neem verantwoordelijkheid voor duurzaamheid van biomassa door in Europees verband Read more

Open Call onderzoeksprogramma CO2-neutrale brandstoffen

Binnen het NWO-thema Duurzame Energie is een nationaal, multidisciplinair wetenschappelijk programma geïnitieerd op het gebied van schone productie van CO2-neutrale brandstoffen uit water en koolstofdioxide. Dit programma is ingebed in de NWO-propositie voor de Topsector Energie 2012-2013. Binnen het Read more

Jonge ontwerpers creëren interventies in Biobased afvalstromen

Interventies in afvalstromen door een menselijke aanpak, dat is waar de oprichters van het Perpetual Plastic Project voor staan. Zij hebben een machine ontworpen die bioplastic bekertjes, die gebruikt worden op festivals, omvormt tot leuke gadgets voor de bezoekers. Read more

Save the Date: Netwerkbijeenkomst BioBased Economy!

Netwerkbijeenkomst BioBased Economy ‘Ontmoet de creatieve industrie ‘

Op 28 mei vindt de achtste netwerkbijeenkomst plaats van de Biobased Economy; dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten. Met het thema  ‘Ontmoet de creatieve Read more

Kabinet stimuleert duurzaam groeien, innoveren en concurreren

Om in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te blijven moet Nederland op een duurzame manier groeien, innoveren en concurreren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur Read more