Categorieën

Biobrandstoffen leveren belangrijke bijdrage realisatie klimaatdoelen

De inzet van biomassa voor energieopwekking, en specifiek ook de inzet voor de productie van biobrandstoffen, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelen en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 uitstoot van biobrandstoffen Read more

Voorlichtingsbijeenkomst MIT-regeling 23 april a.s.

Hierbij nodigen de Topsector Chemie en Topsector Energie in samenwerking met Agentschap NL u uit voor een bijeenkomst over de MIT-regeling (mkb-innovatiestimuleringsregeling). Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij innovatie en het versterken van de economie. Via de MIT-regeling Read more

Save the Date: Netwerkbijeenkomst BioBased Economy!

Netwerkbijeenkomst BioBased Economy ‘Ontmoet de creatieve industrie ‘

Op 28 mei vindt de achtste netwerkbijeenkomst plaats van de Biobased Economy; dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten. Met het thema  ‘Ontmoet de creatieve Read more

Kabinet stimuleert duurzaam groeien, innoveren en concurreren

Om in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te blijven moet Nederland op een duurzame manier groeien, innoveren en concurreren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur Read more

Groen gas fnuikt duurzame toekomst

Met nieuwe technologieën kunnen we grondstoffen, waarvan we een paar jaar geleden nog dachten dat we ze niet konden eten, tot veevoeder omzetten. Het gaat nog verder, uit biomassa kunnen we tegenwoordig ook voedsel of chemicaliën maken. Economisch gezien Read more

Triodos bank investeert in Biobased Economy

Wat doen we als de olie op is? En hoe zorgen we ervoor dat de afvalberg kleiner wordt? Triodos Bank investeert in bedrijven die meer natuurlijke grondstoffen gebruiken in het productieproces. Een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rij:

Bioplastic

Read more