Categorieën

Duitse strategie Biobased Economy

Het Duitse Federale kabinet heeft op 17 juli goedkeuring gegeven aan de strategie om biobased economy in Duitsland te versterken en om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

 

Integraal beleid

De ‘Politikstrategie Bioökonomie’ bouwt voort op de Read more

Inzet op samenwerking Agrarische Sector Amerika

Door het nastreven van nieuwe strategische partnerships kan het Amerikaanse platteland profiteren van cross sectorale innovatie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd kan agrarisch America een actieve deelnemer zijn in de toekomstige Biobased Economy. De United States Department of Agriculture (USDA) blijft Read more

Groene chemie in Zuid-Korea

Toen de term “bio-based economy” voor het eerste gebruikt werd, verwees het naar de medische wetenschap en industrie vanwege het woord “bio”. Echter in de laatste paar jaar, is de nadruk langzaam verschoven naar bioenergie. Later onstonden ook andere Read more

Aanmelden: clean tech missie en beurs in november naar Jiangsu

Noord-Brabant organiseert van 2 tot 10 november een kleine, gefocuste missie op het gebied van clean tech naar Jiangsu. Uiterste aanmelddatum is 8 augustus 2013. Ondernemers en kennisinstellingen in milieutechnologie uit heel Nederland kunnen deelnemen aan de missie en Read more

Biobrandstoffen leveren belangrijke bijdrage realisatie klimaatdoelen

De inzet van biomassa voor energieopwekking, en specifiek ook de inzet voor de productie van biobrandstoffen, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelen en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 uitstoot van biobrandstoffen Read more

Voorlichtingsbijeenkomst MIT-regeling 23 april a.s.

Hierbij nodigen de Topsector Chemie en Topsector Energie in samenwerking met Agentschap NL u uit voor een bijeenkomst over de MIT-regeling (mkb-innovatiestimuleringsregeling). Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij innovatie en het versterken van de economie. Via de MIT-regeling Read more