Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De zusterpagina Kennisnet biobased economy is er voor iedereen die kennis en informatie zoekt over het gebruik van biomassa. Kennisnet biobased economy bevat een actuele kennisbank met informatie die interessant is voor bedrijven, onderzoekers, onderwijs, maatschappij en overheid in het algemeen. Op Kennisnet vindt u ook informatie over TKI-BBE.

Kennisnet Biobased Economy

Kennisnet biobased economy bevat een actuele kennisbank met informatie (artikelen, rapporten) die interessant is voor bedrijven, onderzoekers, onderwijs, maatschappij en overheid in het algemeen.

Zoeken in Kennisbank

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is. Binnen de topsectoren heeft de chemie het thema biobased geadopteerd. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) voert het cross-sectorale innovatiecontract Biobased Economy uit. Innovatiebeleid topsectoren: van biomassa naar business Vanuit de topsectoren is eerst  ‘een punt op de horizon’ verschenen, een aanzet tot een businessplan biobased economy.

TKI BBE

Hier vindt u de Engelse publicaties en links over de Biobased Economy in Nederland.

Engelse publicaties