Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De LinkedIn groep Biobased Economy is een groeiende groep Biobased geïïnteresseerden. Er komen verschillende discussies aan bod, maar ook vraag en aanbod staan hier centraal.

LinkedIn

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Bij grootschalige bioraffinage van reststromen die lignocellulose bevatten, komen cellulose, hemicel...

Voor de meeste op aardolie gebaseerde materialen zijn biobased alternatieven te bedenken met vergeli...

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van de Topsector Chemie kunnen zich nomineren voor de G...