Nationale Biobased Conferentie

Op 29 juni organiseren TKI-BBE en het Lectorenplatform Biobased Economy samen de Nationale Biobased Conferentie. Het belooft een dag vol inspiratie te worden met aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van productietechnologieën, biobased materialen en toepassingen. Uiteraard met voldoende gelegenheid om aan je netwerk te werken!

Aanmelden

De registratie is gesloten. Wilt u zich toch nog aanmelden? Informeer dan hier of er nog mogelijkheden zijn.

Locatie

De Nationale Biobased Conferentie wordt georganiseerd in Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Zeist. Kom je per auto, dan navigeer je naar Q-Park P+R Station Driebergen – Zeist op Stationsweg 15B of Oude, Stationsweg 13, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg.

Antropia bevindt zich op loopafstand van het NS-station Driebergen-Zeist.

Programma

09.15 uurInloop en registratie
09.30 uurOpening
Kees de Gooijer, TKI-BBE
Douwe-Frits Broens, Centre of Expertise Biobased Economy │ Avans Hogeschool
09.40 uur2050: 100% renewable carbon!
Ed de Jong, Avantium Technologies
Rietje van Dam, TKI-BBE
Gerlinde van Vilsteren, Wageningen University & Research
10.00 uurToepassen van biobased materialen in een closed loop
Jörn Behage, Arapaha
10.20 uurPitches van nieuwe TKI-projecten
10.30 uurDe kracht van verbeelding
Diana van Bokhoven, Biobased Creations & Company New Heroes
10.50 uurKoffiebreak
11.30 uurEerste ronde workshops
– Toepassing van bioactieve componenten in de food, feed en pharma: behoeften, mogelijkheden en bottlenecks
– Rekenen aan de circulaire waarde van remontabel bouwen
– Haal meer uit biovergisting
– Biobasedinkopen.nl
– PHA, wat zijn de uitdagingen voor de keten?
12.30 uurLunch
13.30 uurTweede ronde workshops
– Toepassing van bioactieve componenten in de food, feed en pharma: behoeften, mogelijkheden en bottlenecks
– Plastics In The Circular Economy
– Haal meer uit biovergisting
– Meer begrip voor biobrandstoffen. Hoe pakken we dat aan?
– Productie van brandstoffen en materialen met schimmels
14.40 uurDe verschillende mogelijkheden van mycelium(leer)
Mike Nuiten, Lectoraat Biobased Building Blocks & Products Centre of Expertise Biobased Economy │ Avans Hogeschool
Ilse Rovers ,Lectoraat Biobased Bouwen, Center of Expertise Biobased Economy | Avans Hogeschool
15.00 uurPitch van de winnaars van studentencompetitie BISC-E
15.15 uurAfsluiting
Kees de Gooijer, TKI-BBE
Douwe-Frits Broens, Centre of Expertise Biobased Economy │ Avans Hogeschool
15.30 uurBorrel en netwerken

Omschrijving workshops

Workshops ronde 1: ochtendsessie

Toepassing van bioactieve componenten in de food, feed en pharma: behoeften, mogelijkheden en bottlenecks
Bioactieve stoffen, bijvoorbeeld componenten met een biocide activiteit of antioxidant werking, kunnen uit biomassa-stromen verkregen worden. In deze workshops willen we inventariseren wat concrete behoeftes en mogelijkheden zijn die de komende jaren gerealiseerd zouden kunnen worden. Voor welke toepassingsgebieden (feed, food, pharma, maakindustrie, …) en welke biomassastromen zijn er kansen, wat zijn daarbij bottlenecks en hoe gaan we aan de slag om tot een succesvolle productontwikkeling en marktintroductie te komen? Deze workshop wordt tweemaal gehouden:  in deze editie ligt de focus op toepassingen voor de non-food/maakindustrie. De sessie start met een aantal voorbeelden van in ontwikkeling zijnde componenten en hun bottlenecks. Bij vooraanmelding kunnen per sessie max. 6 deelnemers in een pitch van 90 seconden (maximaal 1 slide) hun ontwikkeling en een concrete vraag/bottleneck presenteren. Interesse om te pitchen? Stuur een mailtje naar Karin Struijs.

Deze workshop wordt gegeven door Karin Struijs, Lectoraat Biodiscovery, Centre of Expertise HAN BioCentre |HAN University of Applied Sciences, Doede Binnema, Lectoraat Biobased Ingredients, Kenniscentrum Biobased Economy │ Hanzehogeschool Groningen en Nelleke Kreike, Green Biotechnology, Research and Innovation Centre – Agri Food and Life Sciences | Hogeschool InHolland.

Rekenen aan de circulaire waarde van remontabel bouwen
(inclusief Kennismaking en oproep met het  Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland)
Binnen het Europese project Circular and Bio-based Construction Industry (CBCI) heeft de Avans Hogeschool samen met partners een tweetal calculatoren ontwikkeld. Tijdens deze workshop leer je hoe je deze calculator kunt gebruiken om de circulaire waarde te berekenen van de flexibiliteit en restwaarde die losmaakbaarheid te bieden heeft in de bouw. Deze tool om schattingen te maken helpt bij de afweging om extra te investeren in circulariteit.

+ Kennismaking en oproep over het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen door Gert-Willem van Mourik, Provincie Zuid-Holland.

Deze workshop wordt gegeven Myron Koster, Lectoraat Biobased Building │ Centre of Expertise Biobased Economy en
Gert-Willem van Mourik, Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen │ Provincie Zuid-Holland.

Haal meer uit biovergisting
De (mest)vergistingstechnologie voor de productie van biogas is nog altijd volop in ontwikkeling. Deze workshop belicht diverse innovatieve ideeën en onderzoek van het vergistingsproces. Wie de gasprijzen de laatste maanden volgt kan concluderen dat de gasvraag in de winter hoog en in de zomer laag is. Hoe kan met vergistingstechnologie worden ingespeeld op deze seizoenschommeling in de gasvraag? Kan vergistingstechnologie de energietransitie versnellen? Wat zou je thuis kunnen toepassen om het gebruik van gas te verminderen en zou je dan thuis met een kleine vergister aan je eigen gasvoorziening kunnen voldoen? Tijdens de sessie zullen we deze vragen beantwoorden. Daarnaast staan we in deze workshop ook stil bij de andere grondstoffen die vrijkomen. Wat is een goede bestemming voor de (bij)producten zoals zwavel, CO2 en digestaat die vrijkomen bij het vergistingsproces en biogasopwerking? Kunnen deze grondstoffen circulair worden ingezet?

Deze workshop wordt gegeven Simon Hageman, Associate Professor Sustainable Energy Systems | Hogeschool Saxion.

Biobasedinkopen.nl
De groeiende waarde die inkopers van overheden en bedrijven hechten aan duurzaamheid is een belangrijke motor voor marktontwikkeling van biobased materialen en producten. Maar hoe sturen overheden in hun aanbestedingen op duurzaamheid? Hoe en op welk moment kom ik als producent in beeld bij inkopers? Welke criteria worden gesteld? Welke rol spelen certificaten? De workshop wordt vormgegeven rond de nieuwe inkopers-tool biobasedinkopen.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Douwe-Frits Broens │Centre of Expertise Biobased Economy en Alexander Compeer, Lectoraat Biobased Resources & Energy │Centre of Expertise Biobased Economy │ Avans Hogeschool.

PHA, wat zijn de uitdagingen voor de keten?
Polyhydroxyalkanoaten (PHA) zijn biopolymeren die microbiologisch gemaakt kunnen worden uit tal van organische biobased grondstoffen en reststromen. Deze PHA’s bieden een groen alternatief voor fossiel gebaseerde plastics. Een voorbeeld zijn de uit PHA gemaakte ‘happy cups’. PHA’s zijn naast biobased ook volledig bio-afbreekbaar. Daarmee is de PHA-keten van grondstof tot product gesloten (circulair).
Al decennia doet men onderzoek naar de  productie van PHA’s. In Nederland is onlangs zelfs de eerste demoproductie-site in gebruik genomen die momenteel al 25 kilogram PHA’s per dag produceert uit afvalwater. Dan zijn we klaar toch, met de ontwikkeling van kennis en kunde voor PHA-productie en toepassing? Of liggen er nog uitdagingen? In deze workshop gaan we aan de slag om de uitdagingen voor succesvolle productieketens in kaart te brengen en definiëren we samen de te nemen stappen. Denk aan onderwerpen als feedstocksamenstelling, rendement, productzekerheid, polymeereigenschappen, de extractie en zuivering, en de producteigenschappen.

Deze workshop wordt gegeven door Jappe de Best, Lector Biobased Resources & Energy, Centre of Expertise Biobased Economy | Avans Hogeschool en Janneke Krooneman, Lector Bioconversie & Fermentatietechnologie │Kennis Centrum Biobased Economy │Hanzehogeschool.

Workshop ronde 2: middagsessie

Toepassing van bioactieve componenten in de food, feed en pharma: behoeften, mogelijkheden en bottlenecks
Bioactieve stoffen, bijvoorbeeld componenten met een biocide activiteit of antioxidant werking, kunnen uit biomassa-stromen verkregen worden. In deze workshops willen we inventariseren wat concrete behoeftes en mogelijkheden zijn die de komende jaren gerealiseerd zouden kunnen worden. Voor welke toepassingsgebieden (feed, food, pharma, maakindustrie, …) en welke biomassastromen zijn er kansen, wat zijn daarbij bottlenecks en hoe gaan we aan de slag om tot een succesvolle productontwikkeling en marktintroductie te komen? Deze workshop wordt tweemaal gehouden: in deze editie ligt de focus op toepassingen voor de feed, food en pharma-toepassingen. De sessie start met een aantal voorbeelden van in ontwikkeling zijnde componenten en hun bottlenecks. Bij vooraanmelding kunnen per sessie max. 6 deelnemers in een pitch van 90 seconden (maximaal 1 slide) hun ontwikkeling en een concrete vraag/bottleneck presenteren. Interesse om te pitchen? Stuur een mailtje naar Karin Struijs.

Deze workshop wordt gegeven door Karin Struijs, Lectoraat Biodiscovery, Centre of Expertise HAN BioCentre |HAN University of Applied Sciences, Doede Binnema, Lectoraat Biobased Ingredients, Kenniscentrum Biobased Economy │ Hanzehogeschool Groningen en Nelleke Kreike, Green Biotechnology, Research and Innovation Centre – Agri Food and Life Sciences | Hogeschool InHolland.

Plastics In The Circular Economy
Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Als nu gaat om voedselverpakkingen, consumentenproducten of de textiele industrie, in talloze toepassingen komen we kunststoffen tegen. Momenteel wordt er wereldwijd een kleine 360 miljoen ton aan kunststoffen per jaar geproduceerd en de verwachting is dat dit verder zal gaan groeien naar 1200 miljoen ton in 2050. Nederland wil in 2050 overgestapt zijn op een Circulaire Economy. Dit betekent dat er momenteel veel nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van bioplastics en nieuwe recycling processen, zowel mechanische recycling alsook chemische recycling van kunststoffen. De verwachting is dat in 2050 maar liefst 135 miljoen ton biogebaseerde kunststoffen worden geproduceerd (momenteel 4 miljoen ton) en 750 miljoen ton kunststoffen komt voort uit de recyclingindustrie. In de workshop wordt stil gestaan bij bovengenoemde ontwikkelingen op het gebied van bioplastics, biogebaseerd en/of bioafbreekbaar en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recycling van kunststoffen.

Deze workshop wordt gegeven door Jan Jager, lector Circular Plastics en Duurzame Kunststoffen  | NHL Stenden Hogeschool, Rudy Folkersma, Lectoraat Duurzame Kunststoffen | NHL Stenden Hogeschool en Vincent Voet, Lectoraat Duurzame Kunststoffen | NHL Stenden Hogeschool.

Haal meer uit biovergisting
De (mest)vergistingstechnologie voor de productie van biogas is nog altijd volop in ontwikkeling. Deze workshop belicht diverse innovatieve ideeën en onderzoek van het vergistingsproces. Wie de gasprijzen de laatste maanden volgt kan concluderen dat de gasvraag in de winter hoog en in de zomer laag is. Hoe kan met vergistingstechnologie worden ingespeeld op deze seizoenschommeling in de gasvraag? Kan vergistingstechnologie de energietransitie versnellen? Wat zou je thuis kunnen toepassen om het gebruik van gas te verminderen en zou je dan thuis met een kleine vergister aan je eigen gasvoorziening kunnen voldoen? Tijdens de sessie zullen we deze vragen beantwoorden.
Daarnaast staan we in deze workshop ook stil bij de andere grondstoffen die vrijkomen. Wat is een goede bestemming voor de (bij)producten zoals zwavel, CO2 en digestaat die vrijkomen bij het vergistingsproces en biogasopwerking? Kunnen deze grondstoffen circulair worden ingezet?

Deze workshop wordt gegeven door Simon Hageman, Associate Professor Sustainable Energy Systems | Hogeschool Saxion.

Meer begrip voor biobrandstoffen. Hoe pakken we dat aan?
De urgente maatschappelijke transitie maakt het noodzakelijk zo snel mogelijk in alle ketens fossiele koolstof te vervangen door hernieuwbare koolstof. Binnen de transportsector zijn voor zwaar wegtransport en binnen-, zee- en luchtvaart brandstoffen met een hoge energiedichtheid een must en hernieuwbare brandstoffen zijn daarom cruciaal voor de transitie. Onbegrip over de kansen en mogelijkheden van hernieuwbare brandstoffen belemmert echter de inzet  van deze brandstoffen. Om beter de voors en tegens inzichtelijk te maken zijn 8 korte kennisclips gemaakt die voor een breed publiek het verhaal over hernieuwbare biobrandstoffen zo objectief mogelijk brengen. Het idee is dat een beter begrip tot een betere discussie leidt over de wenselijkheid van biobrandstoffen voor specifieke doelen zoals de transportsector. Graag gaan we met u in discussie over hoe we de kennisclips slimmer inzetten voor mensen die professioneel te maken hebben met brandstoffen. Ook willen we in kaart brengen wat nog mist, zoals een goede kennisclip over koolstofboekhouding (carbon accounting).

Deze workshop wordt gegeven door Loes Knotter, Platform Hernieuwbare Grondstoffen
Eric van den Heuvel, Platform Hernieuwbare Grondstoffen en Gerlinde van Vilsteren, Wageningen UR.

Productie van brandstoffen en materialen met schimmels
Schimmels, waaronder gisten, zijn veelzijdige micro-organismen die voor veel verschillende toepassingen kunnen worden ingezet. Voorbeelden zijn de productie van brandstoffen uit biomassa reststromen, de productie van biobased materialen en ze kunnen worden ingezet voor de productie van alternatieve eiwitbronnen. We zullen in deze workshop mogelijkheden schetsen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk. Daarna willen we in gesprek met de deelnemers kansen en uitdagingen voor het gebruik van schimmels in de biobased economie in kaart brengen.

Deze workshop wordt gegeven door Richèle Wind, Associate Lector Biobased Technology, HAN BioCentre, Centre of Expertise in Applied Bioscience and Chemistry  | HAN University of Applied Science en Carlien Verberne-van de Laak, Projectleider fermentatietechnologie en DSP, HAN BioCentre, Centre of Expertise in Applied Bioscience and Chemistry  | HAN University of Applied Science.