Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

82% van de in Nederland gebruikte houtige biomassa voor energieproductie komt uit eigen land. Het restant is grotendeels afkomstig uit de direct omringende landen. De bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies bedroeg in 2017 1 miljoen ton.  Het Platform Bio-energie (PBE) publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking. De rapportage verschijnt nu voor het zesde jaar en is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte. Bio-energie vormt 62,6% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland[1] en is da...

Gisteren heeft Chemelot, grootste chemiesite in Nederland gelegen in Sittard-Geleen, haar plannen en ambities voor een klimaatneutrale site in 2050 ontvouwd en aangebo...

Met dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uit...

Deze week vindt de EU Green Week plaats. Dit evenement richt zich op de vergroening van de steden. Voor Nederland vond de aftrap plaats in Utrecht op Pinkstermaandag....

Op 2 juli openen naar verwachting de subsidieregelingen 'Demonstratie energie-innovatie (DEI)' en 'Biobased Economy, groen gas en chemische recycling'. De regeling 'He...

De Nederlandse industrie illustreert in een video hoe de grondstoffen­transitie zich voltrekt. De industrie is verantwoordelijk voor 45% van de Nederlandse CO2-uitsto...

Tussen eind mei en half juni gaat het Klimaatakkoord het land in. Op vijf plaatsen kunt u meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden. De CV deur...

De Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) heeft aan 17 projecten die ingediend zijn binnen de 2017 Call for proposals groen licht gegeven. Deze zeventien nieu...

Deze docentendag behandelt in samenwerking met het platform duurzame biobrandstoffen de uitdagingen hierbij. Daarnaast wordt de inzet van de landbouw belicht via inz...

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 p...

Honselersdijk, 8 mei 2018 – Snackgroentenspecialist Greenco verpakt haar Tommies Mini Toppers in een duurzamere verpakking. De minitomaatjes, die vanaf nu exclusief...