Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Zet jij je in voor energie innovaties die de energietransitie helpen realiseren? Herken je dat er vaak over de techniek en de businesscase van energie innovaties goed is nagedacht, maar projecten toch vastlopen op weerstand of een gebrek aan betrokkenheid? ‘Sociale innovatie' helpt je op weg door bewezen theorieën over het gedrag van mensen toe te passen in de praktijk. Topsector Energie biedt met het ‘MVI-E Skills Lab’ in het najaar van 2018 een serie trainingen aan op het gebied van sociale innovatie. zijn gericht op mensen die werken aan innovatieve projecten en trajecten in de energietransitie. In het bijzonder voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, bele...

De industriële synthese van de hernieuwbare brandstoffen waterstof, syngas, methanol en diesel kan binnen de komende twee decennia concurrerend zijn. Dit volgt uit ee...

BioBTX zet een cruciale stap in de ontwikkeling van haar technologie nu deze in een pilot wordt opgeschaald. Het bedrijf heeft een proces ontwikkeld om aromaten uit g...

Geld voor het doen van haalbaarheidsonderzoek. Drie iLab-bedrijven kregen het voor elkaar. Alle drie kregen ze € 25.000,- subsidie. Voorwaarde is wel dat de bedrijve...

Geen biodiesel uit palm- of sojaolie op Nederlandse markt Biobrandstoffen in Nederland zijn zeer duurzaam. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Nederlan...

Bij grootschalige bioraffinage van reststromen die lignocellulose bevatten, komen cellulose, hemicellulose en lignine vrij. De cellulose is eenvoudig om te zetten naar...

Voor de meeste op aardolie gebaseerde materialen zijn biobased alternatieven te bedenken met vergelijkbare, of betere eigenschappen. Dat is het uitgangspunt van het Bi...

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van de Topsector Chemie kunnen zich nomineren voor de Gouden KIEM 2018, de prijs voor de beste samenwerking in de chemie t...

Met de blik al op de commerciele fase gericht kan de pilot bioraffinage fabriek in Delfzijl met de 1,8 miljoen Euro subsidie van de Provincie Groningen (Regionale Inve...

In juli 2016 heeft de Europese Commissie een wetgevend voorstel uitgebracht voor het opnemen van broeikasgas emissies ten gevolge van Landgebruik, wijzigingen in landg...

Een consortium bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft eind vorige week de eindrapportage “Business met biomassa en biobased gas” o...