Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Je tuin als elektriciteitsbron? Dit lijkt misschien toekomstmuziek . Toch zijn wetenschappers al ver met het ontwikkelen van de technologie voor het halen van stroom uit planten. In het project Plantpower onderzoekt Wageningen Universiteit de grootschalige toepassing van deze innovatie. De universiteit doet dit met buitenlandse partners en steun van het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7). Binnenkort komen zelfs al de eerste plantstroomproducten op de markt. Projectleider bij de Wageningen Universiteit is David Strik. Hij doet nu ruim vijf jaar onderzoek naar stroom opwekken met planten. “Honderd jaar geleden al ontdekte een Engelse geleerde dat je elektronen kunt winnen met bacter...

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-vergisters mogen worde...

Koolstofdioxide is een broeikasgas, maar ook een voedingsstof voor planten. Met fotosynthese zetten planten CO2 om in biomassa. Onderzoekers van Food & Biobase...

Op 19 april a.s. kunt u zich laten informeren over het benutten van kansen voor nuttige toepassingen van organische reststromen zoals maaisel, oogstrestanten, slootsc...

'Met de ondertekening van de innovatiecontracten gaan we van plannen naar doen,' zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 'Door...

Op 23 en 24 maart werd in Pamplona het Mahet internationale infographics-congres Malofiej gehouden. Onze infographic over de routekaart van de Biobased Economy wo...

Samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie speelt een belangrijke rol tussen Europa en India. Op 10 februari 2012 ondertekenden beide regeringen hiervoor ee...

Volgens het IEA  zal de biobased productie op het gebied van chemische toepassingen en materialen de komende jaren verdubbelen. Door hoge olieprijzen, voorkeuren van...

Suschem organiseert de bijeenkomst voor bedrijven of kennisinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van duurzame chemie en geïnteresseerd in de mogelijkheden vo...

21 Maart  hebben gedeputeerde Tanja Klip-Martin en financieel directeur Ed Kraaijenzank van AVEBE de eerste Drentse Green Deal ondertekend. AVEBE ontvangt drie miljoe...

Bedrijven in de biobased economy ondervinden belemmeringen bij hun investeringen en bedrijfsvoering. Sira Consulting heeft 70 belemmeringen geïnventariseerd en gecate...