Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het is utopisch om te verwachten dat Nederland in de afzienbare toekomst ‘groene groei’ realiseert, waarbij de economie groeit zonder dat de voorraden grondstoffen verder uitgeput raken en zonder dat een groter beroep gedaan wordt op de draagkracht van de aarde. Groenere groei met minder negatieve gevolgen voor de fysieke omgeving is voorlopig het hoogst haalbare. Dat stelt Herman Stolwijk in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 2011/12 'Groene Groei: een wenkend perspectief?'. Download (pdf, 2 MB) | CPB Policy Brief 2011/12 | 6‑12‑2011 | 18 pagina's | ISBN 978‑90‑5833‑536‑4 Groenere groei met minder negatieve gevolgen voor de fysieke omgeving is vo...

Dinsdag 6 december vond de vierde netwerkbijeenkomst voor Biobased Economy plaats in het Circustheater in Scheveningen. Ruim 300 mensen waren bijeengekomen om zich te...

Met een nieuwe homogenisatietechniek is TNO in staat om de celwanden van algen te kraken zonder dat dit veel energie vraagt. Het is een belangrijke stap in het bioraff...

Van 28 tot en met 30 november heeft het NWO samen met de KNCV organisatie de grootste chemische conferentie ooit in Nederland georganiseerd : CHAINS2011 (Chemistry As...

De schimmel Umbelopsis isabellina slaat vet op in zijn cellen. Dat vet kan worden gebruikt voor de productie van biodiesel. Op plantaardig afval als voedinsbron is de...

Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit kan door in te zetten op een mix van energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone...

Ruim 600 deelnemers woonden op 23 november het KIVI NIRIA Jaarcongres Slim materiaalgebruik aan de TU Delft bij. Een van de key-note sprekers was drs. Fokko van Duyn...

Vrijdag 18 november was de tweede plenaire bijeenkomst om samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen tot een vernieuwd Businessplan Biobased Economy tot komen. Dit...

Dinsdag 6 december a.s. vindt de vierde netwerkbijeenkomst Biobased economy voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties plaats. Het thema van d...

In deze speciale uitgave in de reeks 'Groene Grondstoffen' wordt inzicht gegeven in de huidige op de markt verkrijgbare biobased plastics en de te verwachten ontwikk...

De wereld stapt nog deze eeuw volledig over op biobased grondstoffen voor de productie van energie en materialen. Dat zegt Annita Westenbroek, trekker van het Dutch Bi...