Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Team FAST, een studententeam van de TU Eindhoven, ontwikkelt een generator voor bouwplaatsen die elektriciteit opwekt door middel van duurzaam geproduceerd mierenzuur. Komende twee weken start hiermee een pilotproject bij de bouw van de N211, in samenwerking met bouwbedrijf BAM Infra en de Provincie Zuid-Holland. Woensdag 6 juni vindt de presentatie en demonstratie plaats van dit duurzame alternatief voor de gebruikelijke dieselgeneratoren.  De studenten van Team FAST werken al een aantal jaar aan de toepassing van ‘hydrozine’ als energiedrager, dat voor 99% bestaat uit duurzaam geproduceerd mierenzuur. Dit hydrozine splitsen ze in waterstof en CO2, waarbij het watersto...

Een groep van vijf tweede- en derdejaars studenten van de major Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCh) van Avans Hogeschool in Breda hebben de IL Innovat...

Het verwerken van plantaardige vezels van C4-grassen zoals Olifantengras in duurzame bouwmaterialen, kent al een hele lange traditie. Acroniq werkt met een bouwstofcon...

De suikerbiet heeft grote betekenis als wisselteelt en CO2 opname. Ondanks landgebruik levert hij indirect een grote bijdrage aan de voedselvoorziening, mits in ere he...

De BOM Brabant Ventures, Stichting DOEN en ABN-AMRO investeren samen ruim een miljoen euro in PeelPioneers. De startup gebruikt het geld voor de bouw van een recycling...

Van 2 - 6 september 2018 wordt de eerste Zomerschool ZELCOR getiteld:  Zero waste biorefineries: technical advances and sustainability assessment. Lees hier meer in...

CCC lanceert dit jaar een nieuw publiek - privaat onderzoeksprogramma: Carbobased. SNN ondersteunt dit biobased research programma met een subsidie van €2,3 mln. van...

Provincie Groningen accrediteert CCC voor het uitvoeren van het programma BioBridge! Bedrijven kunnen vanaf nu via de Groninger Ondernemersregeling met subsidie d...

De overheid wil graag een versnelling maken ten aanzien van de CO2 doelen voor 2030. Met name voor de logistieke sector ligt er een forse opgave. Op korte termijn bete...

Het Europese Kenniscentrum voor de bio-economie heeft in een publicatie nieuwe gegevens over de productie van houtige biomassa uitgbracht. Hieruit blijkt dat het are...

De Europese Commissie heeft gevraagd om een systematisch overzicht en analyse van de meest recent wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de broeikasgasemissies...