Nieuws
Agenda

Programma “Living Ecosystem” van start

De transitie naar biobased materialen versnellen door samenwerking Hoever zijn we in de transitie naar biobased materialen? Ondanks het vele onderzoek dat er al plaatsvindt lijkt het erop dat de maatschappelijke en commerciële impact nog achterblijft. Hiervoor is meer interdisciplinaire samenwerking nodig. In het 8-jarige programma “Living Ecosystem” bundelen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ […]

Lees verder…

Aankondiging online Seminar Circulaire Businessmodellen

In Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. In opdracht van het Ministerie van EZK is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een digitaal seminar plaats waarin de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd worden. […]

Lees verder…

IEA Bio-energy organiseert online sessies over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving

De IEA Roadmap ‘Net Zero Emissions by 2050’  erkent  bio-energie  als  een belangrijke optie om CO2-neutraliteit van het energiesysteem van de wereld te bereiken. In 2050 zal bio-energie ca 18% van de totale energievoorziening vertegenwoordigen en een belangrijke  rol spelen. Dit wordt bereikt door de  directe  vervanging  van  fossiele brandstoffen, en door indirecte compensatie van […]

Lees verder…

Maak kans op een Circular Award

Veel verschillende organisaties zijn bezig met de overgang naar de circulaire economie. Is in uw organisatie dit jaar een prachtig circulair project ontstaan? Maak kans op een Circular Award. Inschrijven kan tot en met 10 december 2021. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen zo lang en goed mogelijk gebruikt. Bedrijven en (semi-)publieke organisaties […]

Lees verder…

Vergroening van de chemie en groene grondstoffen

Als onderdeel van de Dag van het Klimaatakkoord zijn chemie, bouw en landbouw met elkaar in gesprek gegaan over wat er nodig is voor een succesvolle verbouwing. Vergroening van de chemie en daarmee de hele keten, begint met groene grondstoffen. Ook de bouw heeft die grondstoffen nodig. De landbouw kan de biogrondstoffen leveren en zoekt […]

Lees verder…