Nieuws
Agenda

Landbouw onmisbaar voor klimaattransitie

Deskundigen en organisaties in de bioeconomie en groene chemie, waaronder Circular Biobased Delta, verzetten zich in een open brief aan de Nederlandse regering tegen plannen om boeren te onteigenen. Zij stellen dat landbouw onmisbaar is voor de circulaire en biobased economie en daarmee voor de klimaattransitie. De agrosector is heel hard nodig is voor de […]

Lees verder…

Ambitieweb Circulaire Scholen ondersteunt het onderwijsveld bij het thema circulariteit

De Buyer Group Circulaire Scholen heeft in samenwerking met W/E Adviseurs het Ambitieweb Circulaire Scholen ontwikkeld. Met dit ambitieweb kunnen schoolbesturen, gemeenten en onderwijshuisvestingsadviseurs het thema circulariteit bij nieuwbouw en renovatie een volwaardige plek geven. De Buyer Group Circulaire Scholen is een initiatief vanuit het Rijk waarbij een groep van 10 deelnemers, bestaande uit scholen, […]

Lees verder…

Provincie Zuid-Holland zoekt slimme oplossingen voor minder plastic afval

In de tuinbouwsector wordt veel plastic gebruikt. Veel daarvan in de vorm van (eenmalige) verpakkingen. De provincie Zuid-Holland daagt jullie uit om bij te dragen aan vermindering van plastic (verpakkingen) in de tuinbouwsector met als uiteindelijk doel een circulaire kunststofketen. Wij zijn daarom op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic in de tuinbouwsector […]

Lees verder…

Resultaten van onderzoek naar grootschalig gebruik van residuen

In het  CAPCOM-NL-project is een Clean Agro Pellet Commodity  ontwikkeld om het grootschalige  gebruik van veld- en  procesresiduen  voor  de productie  van  elektriciteit, warmte, vloeibare  brandstoffen,  chemicaliën en  materialen mogelijk te  maken .  Het project werd  gefinancierd  door  TKI-BBE en projectpartners. Het is een unieke  samenwerking  waarbij  de  gehele  supply chain vertegenwoordigd is: boeren (Cradle […]

Lees verder…

IEA Bioenergy publiceert rapport over biogas uit mest

De productie van biogas  uit  mest  op bedrijfsniveau is  de belichaming van een  duurzaam  bio-energiesysteem   op  basis van de beginselen van de circulaire  economie . Het systeem  maakt gebruik van residuen  van de veehouderij en omvat een  gedecentraliseerde  productie van organische  biofertilizer en biogas voor gebruik in warmte, energie of transportbrandstof  ,  terwijl tegelijkertijd de diffuse  methaanemissies  van […]

Lees verder…