Nieuws
Agenda

Hoe de duindoornplant helpt bij het verduurzamen van de leerlooierij

De leerindustrie verduurzamen van begin tot eind… dat is de ambitieuze missie van het bedrijf Smit & Zoon. Ze doen dat met hulp van de duindoornplant. “We ontwikkelen een duurzaam, plantaardig alternatief voor looistoffen én pakken sociale en ecologische vraagstukken in de hele keten aan.” Bekijk hier de video over de duindoornplant als hulp bij […]

Lees verder…

Beprijzingen van CO2 Emissies

RVO, VEMW en NVDE organiseren ook dit voorjaar online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren. De laatste van de vijf inspiratietours in het voorjaar 2021 vindt plaats op dinsdag 8 juni van 15.00 – 16.30 uur en gaat over Beprijzingen van CO2 Emissies. Aanmelding […]

Lees verder…

‘Varen op methanol een veelbelovende optie’

Het Klimaatakkoord stelt de maritieme sector, net als andere sectoren, voor een grote uitdaging. Om de gewenste reductie van CO2-uitstoot te realiseren zijn de inzet van alternatieve brandstoffen noodzakelijk. Binnen het project Green Maritime Methanol onderzocht een breed  consortium onder penvoerderschap van TNO de haalbaarheid van groene methanol als brandstof voor de zeevaart.  Machteld de […]

Lees verder…

PlasticsEurope Nederland en C3 lanceren digitale les over bioplastics

PlasticsEurope Nederland en Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) hebben op donderdag 3 juni de digibordles ‘Het plasticexperiment’ gelanceerd. Hiermee kunnen leraren van het basisonderwijs en onderbouw voorgezet onderwijs in een handomdraai een leuke en leerzame les geven over bioplastic en duurzaamheid waarin leerlingen (8 tot 14 jaar) zelf bioplastic gaan maken. De les maakt deel uit […]

Lees verder…

Blauwdruk voor regionale verwaarding van reststromen uit glastuinbouw

Ook voor de glastuinbouw biedt de transitie naar een circulaire economie kansen. De reststromen uit de glastuinbouw kun je verwaarden door vezels te gebruiken als grondstof in de biobased economy. Een brochure geeft zicht op een tiental mogelijke ketens voor verwaarding van reststromen. In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025 werken SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), Biobased […]

Lees verder…