Nieuws
Agenda

Obama kondigt ‘National Bioeconomy Blueprint’ aan

Bioscience research wordt gezien als een belangrijke kracht achter Amerikaanse innovatie en economische groei. De Amerikaanse regering heeft haar commitment om de bioscience research te versterken, vastgelegd in de ‘National Bioeconomy Blueprint’. Lees meer in bijgaand persbericht. (Engelstalig) Today, the Obama Administration announced its commitment to strengthening bioscience research as a major driver of American innovation and […]

Lees verder…

Biobased economy verduurzaamt MVO sector

Vervanging van petrochemische productieprocessen door biobased productieprocessen is noodzakelijk om de doelstelling van energiebesparing voor de MVO sector te kunnen realiseren. Atos Consulting heeft een routekaart (‘roadmap’) opgesteld voor de Margarine, Vetten en Oliën-sector (MVO). De MVO-sector heeft de doelstelling om in 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren ten opzichte van 2005, met een vooruitblik […]

Lees verder…

Netwerkbijeenkomst Biobased Economy – Thema: Europa

Op 23 mei 2012 van 12:30 tot 18:00 uur vindt de zesde netwerkbijeenkomst BioBased Economy voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties plaats. Het thema van deze middag is Europa. In februari 2012 presenteerde de Europese Commissie haar visie voor een biobased economy. Tijdens deze netwerkbijeenkomst brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen […]

Lees verder…

Omwenteling naar bio-based economy noodzakelijk en ingrijpend

Dat we toe moeten naar een bio-based economy is inmiddels iedereen wel duidelijk. Wat minder duidelijk is, is de weg erheen. Die is niet eenvoudig en vraagt doortastende keuzes op korte termijn. TNO en HCSS  gaan in een nieuw rapport in op de vraag wat een bio-based economy voor Nederland betekent. Maar men laat het […]

Lees verder…

Algenproductie uit afvalwater mogelijk maar ook te duur

De productie van veevoer uit algen blijkt schoon en duurzaam, maar ook te duur ten opzichte van traditionele veevoeders als snijmaïs en soja. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar algenfarming door Waterstromen, Ingrepro Renewables en ingenieursbureau Witteveen & Bos. Wanneer de behoefte naar meer duurzame productie blijft toenemen, lijkt algenfarming in de toekomst een […]

Lees verder…