Nieuws
Agenda

Sterke groei bioplastics verwacht

De wereldwijde productiecapaciteit voor bioplastics zal toenemen van crica 1,2 miljoen ton in 2011 tot zo’n 5,8 miljoen ton in 2016. De sterkste groei zal plaatsvinden in de biobased, niet bio-afbreekbare groep bioplastics. Met name de zogenaamde ‘drop-in’ oplossingen zoals de biobased versies van bulkplastics als PE en PET, die zich onderscheiden van hun conventionele […]

Lees verder…

TKI Biobased Economy als onderdeel van de Topsector Chemie van start

De Topsector Chemie kent vier Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) . Tijdens de kick-off op 9 oktober in Madurodam zijn de vier Topconsortia voor Kennis en Innovatie binnen de topsector Chemie van start gegaan. De vier TKI’s zijn: TKI Smart Polymeric Materials, TKI Process Technology, TKI Biobased Economy en TKI New Chemical Innovations. NWO […]

Lees verder…

Consortium voor toepassing composiet in automotive

DTC Dutch Thermoplastic Components, Kok & Van Engelen, NLR Nationaal Luchtvaart Laboratorium, TenCate Advanced Composites en VIRO hebben besloten te gaan samenwerken in het European Thermoplastic Automotive Composites consortium (eTAC). Deze ondernemingen zijn, ieder op hun eigen kennisgebied, leidend in de productie en verwerking van vezelversterkte thermoplastisch composieten. Doel is het gebruik van deze geavanceerde […]

Lees verder…

Nieuw geopende demo centra voor duurzaam bouwen in NW-Europa

Het Interreg IVb project CAP’EM richt zich op het meten van de milieukundige impact van bouwmaterialen. Recent zijn twee nieuwe demo centra voor duurzaam bouwen in Noordwest Europa geopend. 6 September jl. in Frankijk het ‘Theatre de l’Ecoconstruction’ en 19 september jl. het Biobased Paviljoen in Rotterdam. Het Nederlandse Agrodome in Wageningen is partner in het CAP’EM project. Meer […]

Lees verder…

Uniek Smart Gridcluster in Noord-Nederland

Met de toekenning van subsidie voor een aantal bijzondere Smart Gridprojecten ontstaat in Noord-Nederland een uniek cluster aan activiteiten op dit gebied. Stichting Energy Valley heeft samen met haar partners subsidie aangevraagd voor een hybride intelligente warmtevoorziening in een woonwijk in Meppel (400 woningen) en voor het onderzoeksproject I-Balance, een project van EnTranCe, onderdeel van […]

Lees verder…