Nieuws
Agenda

Wageningen organiseert tweedaagse cursus Biomassa in april

In de Biobased Economy wordt biomassa zo optimaal mogelijk ingezet als grondstof voor productie van elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen en chemicaliĆ«n. Dit biedt Nederlandse ondernemers kansen, maar het kan ook lastig zijn vanwege de veelheid aan te maken afwegingen en keuzes. Deze cursus biedt u de kennis en inzichten om deze afwegingen goed te kunnen maken. […]

Lees verder…

Meer aftrek investeringen groene grondstoffen

Het wordt voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker om (half)producten te maken uit organisch materiaal. Dit draagt bij aan de overgang naar een biobased economy. Dat valt op te maken uit de Milieulijst 2013, die fiscale steun biedt aan ondernemers die duurzaam investeren. Op diverse punten is de Milieulijst 2013 vereenvoudigd. Verder komen er meer mogelijkheden tot […]

Lees verder…

Seminar ‘Bio Based (Bewust) Bouwen 5 februari a.s.

Het Ministerie van Economische Zaken brengt de bouwbranche met elkaar in gesprek tijdens het seminar ‘Bio Based (Bewust) Bouwen’ over de mogelijkheden van bio based bouwen en de circulaire economie. Deze mogelijkheden bieden prachtige kansen om een werkelijke transitie te realiseren in de bouwsector, een sector die een belangrijke pijler is in de Nederlandse economie. […]

Lees verder…

Duurzame biomassa in de chemiesector

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken heeft een open brief gestuurd naar mevrouw Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met het advies duurzame biomassa in de chemiesector. In de brief valt te lezen dat de Commissie van mening is dat de inzet van biomassa in de chemiesector bijdraagt aan duurzaamheid. Inzet van biomassa in de chemie kan volgens […]

Lees verder…

Kenniscentrum Plantenstoffen opent 2de projectencall

Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft een tweede call geopend voor het indienen van offertes voor innovatieprojecten met het thema ‘Kleur-, geur- en smaakstoffen uit planten’. De call staat open voor bedrijven en instellingen die zelf geen producten ontwikkelen en/of vermarkten maar wel betrokken zijn bij het initiĆ«ren van innovatieve projecten zoals (kennis)instellingen, branchevertegenwoordigers, zakelijke dienstverleners en […]

Lees verder…