Nieuws
Agenda

REACH en Innovatie in de Topsector Chemie

De EU REACH verordening (‘registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën’) regelt de benodigde kennis van de eigenschappen van chemicaliën, van de wijze waarop zij op veilige en gezonde wijze kunnen worden toegepast (dan wel niet toegelaten zijn) en hoe over deze kennis in de keten gecommuniceerd wordt. De verantwoordelijkheid voor dit alles ligt bij het […]

Lees verder…

Benchmark (co-)vergisting

Zoals ieder jaar heeft de Rabobank ook dit jaar weer een benchmark (co-)vergisting uitgebracht. Het rapport laat verontrustende cijfers zien over de vergistingsbranche. Zo sluit nog steeds maar 1/3 van de vergistinginstallaties in Nederland het jaar af met een winst. Het resultaat is voornamelijk afhankelijk van het type subsidie (MEP of SDE) en de beschikbaarheid […]

Lees verder…

Nieuw Centrum voor Biobased Economy

Wageningen  Universiteit en vier hogescholen gaan onderwijsspecialiteiten ontwikkelen op het gebied van de biobased economy. En MKB bedrijven kunnen toegepast onderzoek uitzetten in het nieuw te vormen Centre for Biobased Economy. Het ministerie van EL&I steekt vijf miljoen euro in het centrum. Dit bedrag was in februari al toegezegd door minister Verhagen tijdens zijn bezoek […]

Lees verder…

Centrum voor biovergassing in Alkmaar

In 2013 start in Alkmaar het Nederlandse Expertisecentrum Biomassavergassing. Een demonstratie-installatie wordt het kloppend hart van het centrum. De biomassavergasser krijgt in de eerste fase een vermogen van 12 MW en gaat ongeveer vijf miljoen kuub groen gas per jaar produceren. In 2017 verwacht de ontwikkelaar van de MILENA-technologie, waarmee de biomassavergassing mogelijk is, dat […]

Lees verder…

Mondiale indicatoren voor duurzame productie biobrandstoffen en bio-energie

Voor het eerst zijn wereldwijd duurzaamheidsindicatoren voor biobrandstoffen en bio energie vastgesteld.  Het Global Bio Energy Partnership (GBEP) heeft in Tokio na drie jaar overeenstemming bereikt over indicatoren op milieu, sociaal en economisch terrein  voor biobrandstoffen en bioenergie GBEP is een forum opgericht door de G8 waarbij nationale overheden en internationale organisaties samenwerken aan het […]

Lees verder…