Nieuws
Agenda

Flevoland subsidieert biogasprojecten

De provincie Flevoland gaat actief samenwerken met de stichting Groen Gas Nederland. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en het stimuleren van nieuwe groen gasprojecten. Twee nieuwe projecten die zich richten op het verbeteren van biogasproductie hebben onlangs subsidie gekregen van de provincie Flevoland. De provincie Flevoland heeft een koploperspositie op het […]

Lees verder…

Stimulering biobased economy door Provincie Zeeland

Het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland stimuleert bedrijven om te investeren in een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De Provincie Zeeland is één van de partners in het Uitvoeringsbureau. Voor de periode 2012-2015 heeft de Provincie het subsidieprogramma ‘Biobased Zeeland’ opgesteld. Het subsidiebudget voor de 2012 bedraagt 600.000 euro. Projecten kunnen voor maximaal 50 procent van de […]

Lees verder…

Lancering testmodule voor zeewierteelt in offshore windparken

Ecofys begint een proef met de offshore teelt van zeewier voor combinatie met offshore windenergie. Afgelopen woensdag vertrok de teeltmodule vanuit de NIOZ-haven op Texel naar een oud zandwingebied 10 kilometer ten westen van het eiland. Eind juni hoopt Ecofys de eerste tonnen Hollands zeewier te kunnen leveren voor de productie van vis- en veevoer, […]

Lees verder…

Nederlands-Duits forum Biobased economy op 9 mei in Amersfoort

Op 9 mei 2012 organiseert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in het Marienhof te Amersfoort het Nederlands-Duitse forum Biobased economy – biologische grondstoffen voor de industrie. Nederland – met haar rijkelijke beschikking tot hernieuwbare grondstoffen, universiteiten, kennisinstellingen en innovatieve industriele bedrijven – behoort samen met Duitsland tot de Europese koplopers bij het verwerken van biologische grondstoffen […]

Lees verder…

Overzichtskaart gebruik van houtige biomassa

De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) heeft een online overzichtskaart samengesteld met daarop het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland en aangrenzende gebieden in Duitsland en België. Voor de webkaart klikt u hier.        Op de kaart worden installaties en leveranciers van biomassa (AVIH-leden) weergegeven. Meer informatie over iedere locatie is te vinden […]

Lees verder…