Nieuws
Agenda

Plastic uit tuinafval

Plastics hoeven niet meer uit aardolie te worden gemaakt. Via een nieuw soort katalysator is biomassa efficiënt om te zetten in belangrijke bouwstenen voor onder andere plastics, medicijnen en verf. De katalysator van minuscule ijzerbolletjes is ontwikkeld door scheikundigen van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek 17 februari publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Prof. […]

Lees verder…

Indienen Green Deals mogelijk tot eind februari

Tot 29 februari kunnen nieuwe projecten voor de Green Deal worden ingediend via www.rijksoverheid.nl/greendeal. De Rijksoverheid zoekt naar concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit. Dit biedt ook mogelijkheden voor biobased initiatieven. Burgers, bedrijven en organisaties komen steeds vaker met initiatieven voor groene groei, het vergroenen van de samenleving is […]

Lees verder…

Planbureau voert quick-scan uit naar vraag en aanbod van duurzame biomassa

De overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een op biomassa gebaseerde economie zal waarschijnlijk beperkt blijven door het beperkte aanbod van ecologisch duurzame biomassa. Dit zijn de belangrijkste bevindingn van  een quick-scan analyse van het Planbureu voor de Leefomgeving en CE Delft van de vraag naar biomassa in een bio-based economy van de Europese […]

Lees verder…

Mondiale indicatoren voor duurzame productie biobrandstoffen en bio-energie

Voor het eerst zijn wereldwijd duurzaamheidsindicatoren voor biobrandstoffen en bio energie vastgesteld. Het Global Bio Energy Partnership (GBEP) heeft in Tokio na drie jaar overeenstemming bereikt over indicatoren op milieu-, sociaal en economisch terrein voor biobrandstoffen en bio-energie. GBEP is een forum opgericht door de G8 waarbij nationale overheden en internationale organisaties samenwerken aan het […]

Lees verder…

Gratis online applicatie biedt ondernemers route naar een groene toekomst

Sinds begin februari 2012 kunnen ondernemers gebruik maken van een gratis online computerapplicatie die de mogelijkheden van een groenere toekomst laat zien. De nieuwe Routekaart Biobased Economy geeft in 18 biobased routes overzicht over de samenhang tussen groene grondstoffen, biobased processen en producten. Wageningen UR Food & Biobased Research maakte samen met Schwandt infographics deze […]

Lees verder…