Processing van biogene reststromen

Biogene reststromen bevatten vaak componenten waardoor zij lastig als grondstof weer in te zetten zijn. Denk bijvoorbeeld aan verontreinigingen zoals metalen, maar ook de aanwezigheid van zuurstof kan een storende factor zijn. Reststromen uit land- en tuinbouwgewassen of uit de verwerkende industrie bevatten vaak veel water, waardoor een ontwateringsstap nodig is. De werkgroep processing van biogene reststromen onderzoekt de mogelijkheden voor valorisatie van deze reststromen.

Rapporten