Categorieën

Resultaten Biobased Economy-project

Hoe kan Nederland beter profiteren van internationale kansen door de wereldwijde ontwikkeling van een Biobased Economy? In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ging Partners for Innovation vorig jaar aan de slag met deze vraag. De resultaten publiceerden Read more

Mobiele grasraffinage in 2015 op de markt

Het innovatieproject Grassa! is na jaren innoveren in 2015 klaar voor de markt. Het resultaat van het project is een mobiele grasraffinage-installatie die bioresten verwerkt tot hoogwaardige eiwitten voor voedsel en voer. Het onderzoek naar grasraffinage Read more

Vooraankondiging Landelijke Netwerkbijeenkomst Biobased Economy

Op 20 oktober vindt de Landelijke Netwerkbijeenkomst BioBased Economy plaats in Noord-Nederland. Kijk, luister en debatteer mee over concrete projecten, nieuwe ontwikkelingen en investeringskansen. Ontmoet ondernemers, beleidsmakers en kennisontwikkelaars uit de agro-, food-, chemie- en energiesector.

Laat u inspireren Read more

Internationale kansen voor biomassa en bio-energie

RVO heeft vanuit het programma Duurzame Biomassa en Duurzame Import opdracht gegeven aan het bedrijf: Partners for Innovation voor de uitvoer van de  studie “Internationale kansen voor biomassa en bio-energie”, Een kleine 100 bedrijven  hebben hiervoor input Read more

Biomassa: tekorten en stijgende prijzen?

Door de stijgende vraag naar biomassa voor energietoepassingen, zullen verschillende soorten biomassa rond of na 2020 schaars worden. Dit geldt met name voor grijs afval, GFT-stromen, binnenlands hout en enkele specifieke VGI-stromen. Door de toenemende vraag naar biomassa, zijn Read more

Eerste Biobased Scooter Be.e zoekt crowdfunding

Enige tijd geleden heeft Van.Eko in samenwerking met NPSP Composieten de duurzaamste scooter ter wereld ontwikkeld. Zij ontwikkelden een elektrische scooter met een volledig dragende constructie van bio-composiet materiaal Nabasco. Voor valorisatie is het bedrijf op zoek naar investeringen Read more