Aan de slag

Zowel op rijksniveau, provinciaal niveau als op EU-niveau zijn er programma’s die bedrijven financiële steun geven bij de ontwikkeling naar een biobased economy. U vindt hieronder een overzicht van alle bij ons bekende programma’s en regelingen gericht op valorisatie, toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek. Ook vindt u een overzicht van financieringsbronnen.

Mocht u een regeling kennen die nog niet is opgenomen, dan horen we dat graag!

Valorisatie

Nationaal

Regionaal

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Internationaal

Toegepast onderzoek

Nationaal

Internationaal

Fundamenteel onderzoek

Nationaal

Internationaal

Financiering

Nationaal

Regionaal

Limburg

Internationaal