Wie zijn wij?

De omschakeling naar een biobased economy is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een noodzaak. Tegelijkertijd biedt deze omschakeling belangrijke economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food geven via de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) richting aan de onderzoeksagenda en bieden bedrijven financiële steun bij onderzoeksprojecten.

De deelnemers binnen TKI-BBE zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en overheden.

Bestuur TKI-BBE
In het bestuur van TKI-BBE hebben bestuursleden op persoonlijke titel zitting. Zij vormen de inhoudelijke kern van TKI-BBE en zijn betrokken bij de programmering en netwerkvorming op de programmalijnen. Het dagelijkse en operationele management ligt bij de voorzitter van het bestuur. Financieel/administratieve ondersteuning wordt extern geleverd.

Kees de Gooijer
Voorzitter
Bert van Asselt
Secretaris
Rietje van Dam
Portefeuille Nederlandse kennisinstellingen
Ed de Jong
Portefeuille chemische industrie
Peter Paul Schouwenberg
Portefeuille industrie en pilot-faciliteiten en programma’s
Peter Besseling
Toehoorder Ministerie van EZK


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van TKI-BBE bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld:

  • Tom van Aken (voorzitter)
  • Pauline Herder
  • Bert Jansen
  • Herrie Nijhuis
  • David Pappie (toehoorder Ministerie van EZK)

Contact
Stichting TKI-BBE
Agro Business Park 82
6708 PW Wageningen
Tel: +31 (0)6 – 1432 8077
E-mail: kees.degooijer@tki-bbe.nl
KvK-nummer: 55842143