Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffen,  chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen elektriciteit en warmte.

Over BBE

Een zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de biobased economy. Om het makkelijk te maken staan deze thema’s onder aan elke pagina. Op deze themapagina’s is meer informatie te vinden over het onderwerp en de relatie met biobased economy.

Thema's