Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffen,  chemicaliën,  materialen,  transportbrandstoffen,  elektriciteit en warmte.

Over BBE

Een zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de biobased economy. Om het makkelijk te maken staan deze thema’s onder aan elke pagina. Op deze themapagina’s is meer informatie te vinden over het onderwerp en de relatie met biobased economy.

Thema's

Periodiek besteden we aandacht aan een thema, waarin boeiende interviews worden gehouden met stakeholders in het bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen en NGO’s en interessante artikelen gedeeld. Hier vindt u de huidige uitgelichte interviews en artikelen.

Uitgelicht

Op deze pagina vindt u verschillende documentaires over de Biobased Economy of producten die gemaakt zijn van groene grondstoffen en het YouTube kanaal Biobased Economy. YouTube Kanaal Bekijk YouTube filmpjes die te maken hebben met de Biobased Economy voor inspiratie the best penis extenders.

Video's

De website Groene Grondstoffen www.groenegrondstoffen.nl biedt achtergrond informatie over groene grondstoffen en de Biobased Economy. De Biobased Economy omvat een zeer breed veld waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen, worden ingezet voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Hieruit is de Groene Grondstoffenreeks voortgekomen, handzame boekjes in begrijpelijke taal waarin verschillende onderwerpen uit het werkveld worden belicht.

Informatiemateriaal