Over BBE

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffenchemicaliën,  materialentransportbrandstoffen, en elektriciteit en warmte

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

schema kringloop biobased economy

Biobased, Bio- en Circulaire Economie

Lees hier meer over de verschillen en achtergronden van deze termen.

Overgang is kans voor Nederland

VNO/NCW: ‘Biobased economy  is gouden kans voor economie’

De overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een biobased economy wordt omschreven als een complexe systeeminnovatie in een niet stabiele internationale omgeving. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector. Lees meer over de economische kansen.

Productiesystemen

De productiesystemen in de biobased economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

  • Biomassavoorziening
    Allereerst is er natuurlijk biomassa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van biobased producten.  Er zijn veel verschillende soorten biomassa die gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de soorten biomassa is hier te lezen.
  • Verwerking door middel van technologie
    Vervolgens worden de stromen biomassa op verschillende  manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er biobased producten en toepassingen van gemaakt kunnen worden. Meer informatie over verschillende conversietechnieken is hier te lezen.
  • Producten
    Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten  voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bioplastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort biomassa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën. Meer informatie over de verschillende producten:  inhoudsstoffenchemicaliënmaterialentransportbrandstoffenbiogaselektriciteit en warmte buy sizegenetics.

Bioraffinage

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen. Hoogwaardige  componenten kunnen ingezet wordt voor complexe chemische processen – zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Onderdelen van biomassa die niet meer te gebruiken zijn voor materialen of chemie kan je later in het proces altijd nog verbranden voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte). Het zou zonde zijn om de waardevolle onderdelen van de biomassa hiervoor te gebruiken. De bestandsdelen uit de biomassa worden dan niet optimaal benut.  Bioraffinage is dus het uiteen rafelen van biomassa in verschillende fracties voor diverse toepassingen. Via cascadering probeert men dit zo optimaal mogelijk te doen. Lees verder over bioraffinage en cascadering.

In onderstaand overzicht is het hele concept van de BioBased Economy  in beeld gebracht.

schema keten biobased economy Roland Berger