Bio-economie, biobased economy, circulaire economie

Bio-economie

Bio-economie of in het Engels ‘Bioeconomy’ is de term die met name in Europa gebruikt wordt voor de duurzame strategie die de gehele biomassaketen betreft. De Europese Commissie presenteerde begin 2012 deze strategie met als titel ‘Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa’. In de Europa 2020-strategie wordt gepleit voor een bio-economie als hoeksteen voor slimme en groene groei in Europa.
In de bio-economie is dus aandacht voor alle aan biomassa gerelateerde onderwerpen, inclusief life sciences, ecologie, visserij, land- en bosbouw, voedsel, biotechnologie, biochemie en –energie etc. Het gaat om het gehele biomassa systeem in den brede.

Biobased economy

De term biobased economy (BBE) wordt gebruikt als men praat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De transitiegedachte is hierbij van belang. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Immers voedsel is niet gemaakt van fossiele grondstoffen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte buy sizegenetics. Het slim gebruik maken van biomassa (cascadering) is hierbij van belang en er is met name aandacht voor de toepassingsgebieden van biomassa waar geen ander duurzaam alternatief mogelijk is, zoals biochemie en biomaterialen. Van zonne-energie kan bijvoorbeeld geen plastic gemaakt worden.

Circulaire economie

De term circulaire economie is in Nederland vooral in zwang gekomen door een rapport van de Ellen MacArthur Foundation: ‘Towards the circulair economy’. Hoewel het idee hierachter al ouder is. Circulaire economie gaat net als biobased economie over een transitie; in dit geval over de overgang van de lineaire economie (‘winning, maken, weggooien’) met eindige grondstoffen naar een economie waarin grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven (afval bestaat niet).


Dit idee is sterk gekoppeld aan een andere bekende term: ‘cradle to cradle’. Deze term is bekend geworden door een boek uit 2002 van William McDonough en Michael Braungart ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.’ Bij circulaire economie en ‘cradle to cradle’ wordt onderscheid gemaakt tussen twee kringlopen: de biologische kringloop en de technische kringloop. De bio-economie wordt door veel mensen weer als de biologische kringloop van circulaire economie gezien. Economen hebben het trouwens vaak over een ‘steady state’ economie.

De biologische en technische kringlopen van circulaire economie: