Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Vergassen is een manier om organisch materiaal (biomassa) te ontleden. Bij vergassing gebeurt dit bij hoge temperaturen (> 850 ºC) waarbij de biomassa wordt omgezet in waterstof, koolmono-oxide en koolwaterstoffen (voornamelijk methaan) . Via een methanisatiestap kan de H2 en CO worden omgezet in Synthetic Natural Gas (SNG) met een hoog gehalte CH4. Na zuivering en verdere bewerking kan het SNG net als gewoon biogas in het aardgasnet worden geïnjecteerd.

In tegenstelling tot vergisting is dit een techniek die nog verder ontwikkeld moet worden. Nu al lijkt het potentieel van vergassing groter dan dat van vergisting. De verwachting is dat pas in 2015 het Synthetic Natural Gas (SNG) een belangrijke rol zal gaan spelen in het vervangen van fossiel aardgas door hernieuwbare varianten in het aardgasnet (zie ECN-rapport).

Er zijn verschillende voordelen bij de toepassing van vergassing. Het kan op grote schaal plaatsvinden, waardoor de efficiëntie groot is. Bovendien kunnen meerdere soorten biomassa vergast worden, maar dit moet nog gedemonstreerd worden.

 Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van Biobased projecte...

Wetenschappelijke experts uit binnen- en buitenland bespreken vanuit verschillende invalshoeken het ...


Fatal error: Call to undefined function organisations_get_themes_by_name() in /home/users/biobjftp/biobasedeconomy.nl/wp-content/themes/biobasedeconomy/sidebar-bedrijven.php on line 16