€ 10 miljoen subsidie voor innovatiestudies naar waterstof en groene chemie

Ondernemers kunnen vanaf 26 oktober subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is hiervoor uitgebreid met een programmalijn specifiek voor waterstof Read more

Positieve trend zet door in monitor Denim Deal

In Nederland is het doel voor 2050 een circulaire textielketen. De productie van kleding is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld, terwijl het aantal keer dat een kledingstuk gedragen wordt is gedaald. Daarom wordt ingezet op duurzaam ontwerp en de Read more

Pyrolyseproces geeft restbiomassa waarde

CharcoTec heeft een duurzaam proces ontwikkeld om houtskool te maken uit plantaardige reststromen. Oorspronkelijk bedoeld voor Azië en Afrika, zoekt het bedrijf nu met een pilotplant naar hoogwaardige toepassingen in Europa. Hiervoor werkt CharcoTec samen in een Interreg-project met Read more

Groeifondsprogramma BioBased Circular van start

Het Nationaal Groeifonds heeft de eerste fase van het programma BioBased Circular voor de periode 2024 – 2026 definitief goedgekeurd. Voor BioBased Circular is dit het startsein om te starten met de werving van een programmadirectie en -managementteam. Ook Read more

Subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie geopend

Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin Read more

De nieuwe bouwmaterialen komen van het land

De bouw is verantwoordelijk voor een grote CO2-uitstoot. Overschakelen op biobased materiaal zoals isolerende vezels uit olifantsgras helpt de klimaatvoetafdruk te verminderen. En er gloren meer kansen voor de biobased bouw: in Wageningen wordt oud cement met restproducten uit Read more