Biobased asfalt met lignine kan uitstoot asfaltsector tot 60% verlagen

De Nederlands asfaltsector kan 30% tot 60% aan emissies verminderen door de inzet van biobased asfalt waarin het fossiele bitumen is vervangen door lignine en andere componenten uit plantaardige reststromen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Wageningen Food & Biobased Research. De potentiële besparing is enorm, want in Nederland alleen wordt jaarlijks 10 miljoen ton asfalt geproduceerd, waar 300.000 ton bitumen in zit.

In traditioneel asfalt wordt bitumen gebruikt als bindmiddel. Het plakt de steentjes in het asfaltmengsel aan elkaar en geeft stevigheid. Bitumen is echter ook een aardolieproduct dat steeds schaarser wordt. Ook de kwaliteit van bitumen neemt af. De wegenbouwsector zoekt dus naar een alternatief, zoals lignine. Dit biobased bindmiddel komt veelvuldig voor in planten en is beschikbaar als reststroom van o.a. de papier- en bio-ethanolproductie.

Forse CO2-besparing

Een belangrijk voordeel van lignine is dat het in staat is om voor langere tijd koolstof vast te leggen. Hierdoor belandt minder CO2 in de atmosfeer. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat biobased asfalt waarin 50% van het fossiele bitumen is vervangen door lignine bijdraagt aan het vermijden van 85 tot 170 kiloton (kt) CO2 equivalent per jaar in 2050, uitgaande van 550 kt CO2 eq per jaar die de huidige asfaltsector in Nederland uitstoot. Met 100% vervanging van bitumen worden de besparingen naar verwachting verdubbeld. Dat leidt tot ongeveer 30-60% vermindering van de totale CO2-emissie voor de huidige Nederlandse asfaltsector.

Lees verder